· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
foto

L’Ajuntament ha finalitzat la redacció del Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella

- 05/05/2021 -
El Pla té dos objectius: conèixer l’arbrat urbà del municipi de Ciutadella i el seu estat, i establir mesures per a millorar-ne la qualitat i la cobertura.

S’ha realitzat un inventari dels arbres urbans de Ciutadella; el que ha permès disposar d’una eina d’anàlisi i de diagnosi de l’estat actual d’aquests arbres.

S’han identificat els punts crítics i les mancances de l’actual arbrat de Ciutadella, i s’han establert una sèrie de línies d’actuació per tal d’aconseguir un arbrat en bon estat i prendre decisions quant a la ubicació dels arbres a la via pública per tal de reduir el nombre de futures incidències.

foto

Edició de la Guia d'Estiu 2021

- 04/05/2021 -
Amb el propòsit de facilitar a les famílies la conciliació laboral i familiar durant les vacances escolars, us presentam aquest recull d'activitats que es realitzaran a Ciutadella durant els mesos d'estiu.

Esperam que sigui una eina pràctica i que ajudi els infants, els adolescents i les famílies de Ciutadella en l'elecció de les activitats més adequades segons les seves necessitats i els interessos.

foto

L’Ajuntament i el Consell visiten les instal·lacions de l'Escorxador Municipal de Ciutadella

- 03/05/2021 -
La visita es va produir amb l’objectiu de conèixer les instal·lacions i el funcionament de l’Escorxador Municipal, i les inversions que s’hi han previst.

Imatge

Acte de cloenda de la UOM a Ciutadella amb un alumnat que s’ha sabut adaptar a un curs semipresencial

- 30/04/2021 -
La Universitat Oberta per a Majors celebrà l’acte de cloenda del curs 2020-2021 el dilluns 26 d’abril, amb el lliurament dels certificats d’aprofitament a l’alumat, que ha sabut adaptar-se a la modalitat semipresencial. 

Imatge

Acte de reconeixement per quatre noves jubilacions a l’Ajuntament de Ciutadella

- 29/04/2021 -
 Quatre treballadors de l’Ajuntament de Ciutadella han rebut un senzill reconeixement a Can Saura, per part de la corporació i dels companys, per mor de la seva jubilació durant l’any 2020

foto

L’Ajuntament fa un nou pas en ferm de cara a unificar en un sol edifici les dependències judicials de Ciutadella

- 28/04/2021 -
El Ple de dijous passat va aprovar definitivament l’estudi de detall per a la construcció dels nous jutjats a una de les parcel·les de Santa Rita

foto

Pràctiques d’estudiants a l’Ajuntament de Ciutadella: una oportunitat per conèixer com funciona l’administració

- 27/04/2021 -
L’Ajuntament de Ciutadella ha incrementat el total de convenis amb universitats i centres perquè els estudiants facin pràctiques curriculars no remunerades per poder titular-se.

Aquests estudiants s’hi podran acollir sempre que es pugui garantir que disposaran de tutor, i d’espai i ordinador propis a l’empresa, i que compleixen les mesures sanitàries actuals.

IBI

L'ajuntament de Ciutadella informa del calendari de cobrament de l'Impost sobre béns immobles 2021 (IBI)

- 26/04/2021 -
El pagament de l’IBI de l’any 2021 es podrà realitzar en un únic pagament, o bé de forma fraccionada.

Per ingressar la totalitat de la quota, el termini de pagament voluntari serà de dia 28 d’abril a 28 de juny de 2021.

Imatge

Ciutadella autoritza l’ampliació de terrasses a més de cinquanta bars i restaurants

- 23/04/2021 -
S’ha aprovat definitivament (publicació al BOIB número 53 del 22-04-2021) la modificació de l’Ordenança municipal per aplicar una bonificació del 90% a la taxa corresponent als rebuts de l’ocupació de via pública per a aquest 2021.

El Ple Municipal aprovarà inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, per permetre l’ocupació de dalt el passeig de la plaça des Born en cas de restriccions d’aforament en els interiors dels locals. 

Imatge

Ciutadella serà un dels escenaris per on transcorrerà la Trail del Fars, que es viurà aquest cap de setmana a Menorca.

- 23/04/2021 -
Dissabte amb curses de 12 i 21 quilòmetres; i diumenge, a més, amb la de 46 quilòmetres, computable per al Campionat de Balears de Marató de Muntanya.

més informacions
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508)
30

ABR
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3.2021, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
27

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/003143)
06

ABR
Aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
18

MAR
Convocatòria del procediment selectiu per a proveir, definitivament, un lloc de treball d'auxiliar administratiu dels serveis d'OAC, mitjançant concurs de trasllats entre funcionaris de carrera d'auxili administratiu
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball d’auxiliar de bugaderia com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de conserge com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
26

FEB
Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional
18

FEB
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat
08

FEB
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital
21

DES
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
03

DES
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA
30

NOV
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors
25

NOV
Convocatòria temporal de la plaça de personal secretari de contractació per comisió de serveis
19

NOV
Contractació del servei de matança d'animals a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

NOV
Aprovació de l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals.
13

NOV
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix