Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
Informacions destacades
Llistat de publicacions
 
Imatge

Tot a punt per a la quarta edició de la Fira de Producte Local

- 19/09/2017 -
Vint-i-un comerços es reuniran aquest cap de setmana a la quarta edició de la Fira de Producte Local de Ciutadella, organitzada per l'Ajuntament. Tindrà lloc a la plaça des Pins, els dies 23 i el 24 de setembre, amb la inauguració prevista a les 18 h.

Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 18/09/2017 -
L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de setembre.

Imatge

Ciutadella s'implica en la setmana europea de la mobilitat

- 15/09/2017 -
L'Ajuntament reforçant el compromís de fer de Ciutadella una ciutat sostenible participa activament en la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc del 18 al 22 de setembre, coordinada pel Consell Insular de Menorca.

Imatge

El programa Obrint Portes 2017-2018, en marxa

- 11/09/2017 -
L'Ajuntament ha presentat als centres docents del municipi les previsions del programa Obrint Portes 2017-2018. Va adreçat a tots els alumnes, des d'infantil fins a batxillerat. En el marc de Ciutat Educadora i de Ciutat Amiga de la Infància, Obrint Portes vol desenvolupar valors educatius, de prevenció, de valors i drets dels infants. La d'enguany és la dinovena edició.

L'Ajuntament engega la Guia del voluntariat per a fomentar la participació social i solidària de la ciutadania

- 01/09/2017 -
La iniciativa pretén aglutinar informació sobre totes les associacions que necessiten persones voluntàries per col·laborar en les tasques de la mateixa entitat i, d'altra banda, vol facilitar a totes les persones interessades a fer voluntariat informació sobre en quines associacions o programes pot col·laborar.

Imatge

L'esport mou Ciutadella, esport infantil per a tothom

- 28/08/2017 -
Per a la temporada esportiva 2017-2018 l'Ajuntament presenta una nova proposta esportiva que pretén conviure amb l'actual oferta que clubs, entitats i empreses ofereixen als nostres fillets i filletes en edat escolar. Les dates d'inscripcions són del 4 al 8 de setembre pels alumnes del curs passat i a partir de dia 18 pels nous alumnes.

més notícies
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
19

SET
Precs i/o preguntes del Grup Municipal Popular al Ple de setembre
19

SET
Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
19

SET
Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca
19

SET
Expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma i ampliació per a millores a l’establiment turístic a Urb. Cala en Bosch, pol. 1, parc. ZEI
18

SET
Moció d'UPCM amb relació al tractament de SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà)
18

SET
Moció d'UPCM amb relació a la substitució o reparació del mobiliari urbà deteriorat o destruït per a
14

SET
Contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

SET
Moció que presenta UPCM en relació a l'eliminació de SANDACH
13

SET
Moció que presenta UPCM en relació a l'absència d'un quiròfan reservat per la pràctica de cirugies u
13

SET
Moció que presenta es grup municipal des Partit Popular en relació a ses inversions i manteniment a
13

SET
Moció en relació a s'estat en què es troba s'estructura des pont de Cala Galdana
13

SET
Moció que presenta el grup municipal Popular en relació a la gestió de l'impost sobre l'increment de
13

SET
Moció que presenta el PP en relació a la modificació de l'Ordenança fiscal num. 1 reguladora de l'im
12

SET
Convocatòria als aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell B2 de català o han realitzat i aprovat la primera prova de coneixements de llengua catalana establerta a les bases de la borsa de treball per cobrir substitucions i /o vacants en interinitat de llocs de feina d'auxiliar administratiu
11

SET
Contractació del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
05

SET
Contracte del servei de redacció d'un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una RLT de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
29

AGO
Contracte del subministrament d'elements de senyalització viària per al terme municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació i elements de negociació
17

AGO
Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per activitat de garatge per a habitatges a Formentera, 7
17

AGO
Expedient altràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per rehabilitació d’edifici entre mitgeres i canvi d’ús a local comercial en planta baixa i soterrani a Sant Onofre, 20
17

AGO
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per adequació de local comercial a Avda. Jaume I el Conqueridor, 90-baixos

 
Properes activitats
anar a l'agenda