· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

Ciutadella demanarà a la Casa Reial Espanyola la cessió d’un immoble per ampliar els recursos assistencials municipals

- 12/06/2021 -
Al Ple d’aquest mes, es presenta una proposta per tal d’instar a iniciar converses referents a un espai ubicat a la plaça Joan de Borbó, actualment en desús.

L’immoble Té 881 m2, dels quals 555 m2 estan construïts, amb planta baixa i un extens pati interior, i seria idoni per ubicar-hi un centre de dia o un habitatge supervisat. 

foto

Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts per rehabilitar edificis i habitatges del nucli antic de Ciutadella

- 11/06/2021 -
Aquests ajuts es poden sol·licitar fins al proper 5 de juliol de 2021, i s’hi poden acollir les intervencions previstes en el punt sisè de les bases de la convocatòria que s'hagin iniciat a partir de l'11 de maig de 2020

foto

S’obre el termini de presentació de sol·licituds per a les subvencions a les entitats sense ànim de lucre

- 11/06/2021 -
L’Ajuntament va aprovar, per Junta de Govern de dia 2 de juny, les bases que regulen la Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre 2021, publicades al BOIB el 10 de juny. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juliol.

Juntes i junts podem i ho farem

- 09/06/2021 -
Des del Consell Infantil de Ciutadella: Àgora d'Infants 2020-2021, us volem regalar un vídeo amb el lema de la nostra campanya: "Juntes i junts podem i ho farem".

El nostre objectiu no és cap altre que fer-vos arribar un missatge positiu d'esperança i coratge davant la nova situació i el nou repte que la COVID 19, ja fa un any, ens ha generat a nivell individual, familiar i com a poble.

foto

Presentam la programació d’estiu del Teatre des Born

- 08/06/2021 -
Fins a vint-i-cinc espectacles formen la programació d’estiu del Teatre des Born. Onze són de grups i d’artistes locals; i catorze, entre nacionals i internacionals.

foto

Nova línia d’ajuts directes per al teixit empresarial de Ciutadella

- 07/06/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella, conscient que aquest 2021 continua sent un any complicat per a les empreses i els sectors econòmics de la nostra ciutat, convoca aquesta nova línia d’ajuts directes, de 1.500 €, i reafirma el seu compromís amb el teixit econòmic local.

foto

Exposició de vuit carotes de Sant Joan 2021 a Can Saura

- 03/06/2021 -
L’Ajuntament durà a terme l’organització de la subhasta d’una de les carotes, i la rifa d’altres cinc, amb la col·laboració d’ambdues entitats, i mitjançant unes bases que s’han aprovat per la Junta de Govern de dia 2 de juny de 2021.

logo alcer

Dia Nacional dels Donants d’Òrgans

- 02/06/2021 -
L’Ajuntament de Ciutadella, amb motiu de la celebració del Dia Nacional dels Donants d’Òrgans, manifesta l’agraïment a totes les persones compromeses que, anònimament, salven altres vides mitjançant la donació d’òrgans. Encara que la donació és un fet estrictament individual i físic, imbricat com està dins la societat, també pot ser considerat un fet col·lectiu i social.

Imatge

L’Ajuntament de Ciutadella s’adhereix, el 5 de juny, a la celebració del Dia Internacional del Medi Ambient

- 01/06/2021 -
 L’Àrea de Medi Ambient organitza per al dissabte 5 de juny dues rutes guiades, a càrrec del botànic Pere Fraga, sobre «Els arbres de Ciutadella, importància i curiositats», una activitat inclosa, també, en el Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella.

cartell

L’Ajuntament i el Pla insular de voluntariat del CIMe organitzen la Taula d’Entitats de Ciutadella

- 01/06/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella i el Pla insular de voluntariat del CIMe convoquen la Taula d'Entitats de Ciutadella, un punt de trobada de les entitats i les associacions municipals per informar sobre diversos temes d'interès que els afecten i compartir-los, com, per exemple, si els espais de què disposen són suficients.

més informacions
Últimes actualitzacions
 
08

JUN
Acord per mitjà del qual es nomena en pràctiques a Ciutadella de Menorca la persona aspirant aprovada en el procediment especial unificat
31

MAI
Convocatòria i bases de procediment selectiu per a constituir una borsa de treball de la categoria professional de treball social
28

MAI
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de tècnic en cures auxiliars d’infermeria com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'hospital de Ciutadella de Menorca
10

MAI
Tràmit d’informació pública amb relació a l’expedient de declarar terreny com a parcel·la sobrant per a alienar-la (de propietat municipal, situat a la UA 44 de Santa Bàrbara), (expedient 2021/004313)
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508)
30

ABR
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3.2021, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
27

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/003143)
06

ABR
Aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
18

MAR
Convocatòria del procediment selectiu per a proveir, definitivament, un lloc de treball d'auxiliar administratiu dels serveis d'OAC, mitjançant concurs de trasllats entre funcionaris de carrera d'auxili administratiu
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball d’auxiliar de bugaderia com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella
05

MAR
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de conserge com a personal laboral temporal del patronat municipal de l’hospital de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
26

FEB
Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional
18

FEB
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat
08

FEB
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital
21

DES
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
03

DES
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA
30

NOV
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors
25

NOV
Convocatòria temporal de la plaça de personal secretari de contractació per comisió de serveis

Separar ens uneix