· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
foto

Adjudicades sis parcel·les d’hort urbà a la zona de sa Vinyeta

- 24/02/2021 -
L’atorgament de les parcel·les, cadascuna de les quals té uns 40 metres quadrats, és per a un període de quatre anys

foto

Inici de les obres de millora del paviment del camí del Pilar amb una inversió de 141.000€

- 23/02/2021 -
L’Ajuntament recorda que a partir del dilluns 22 de febrer, i mentre durin les obres, el trànsit per aquesta via estarà restringit, quedant únicament permès per els residents i treballadors de la zona.

Imatge

Segueix la renovació de l’arbrat de la plaça del Born amb la substitució de sis mèlies per sis nous lledoners

- 19/02/2021 -
Aquesta tasca es va iniciar fa tres anys i fins ara ja s’han restituït 17 dels 26 arbres del conjunt, en una actuació que s’espera completar en els anys vinents.

foto

Ciutadella fa un nou pas en la millora de la xarxa de clavegueram amb la posada en marxa de les obres als carrers Doctors Camps i Sant Esteve

- 17/02/2021 -
Des del passat estiu, l’Ajuntament ha invertit més de 176.000 euros en cinc actuacions en els punts més problemàtics de la xarxa.

Imatge

Nou pas de l’Ajuntament en la millora de les urbanitzacions amb la finalització de les obres de la baixada a la platja de cala en Blanes

- 13/02/2021 -
Aquesta actuació s’emmarca dins l'aposta de l’Ajuntament per millorar les urbanitzacions del municipi, i en aquest cas es tractava d’una obra llargament sol·licitada pel veïnat, atès que el tram en qüestió presentava nombroses deficiències

foto

L’Ajuntament aplicarà una bonificació del 90% als rebuts de l’ocupació de via pública durant l’exercici 2021

- 11/02/2021 -
Aquesta mesura ja es va aplicar a l’exercici 2020, i afectarà a tots els comerços i negocis del municipi que tenguin concedida una ocupació de l’espai públic

foto

Obertes les convocatòries per a participar en els mercats del municipi durant l'any 2021

- 09/02/2021 -
L'Ajuntament convoca a les persones interessades a formar part d'algun dels mercats del municipi de Ciutadella durant la temporada d'estiu de l'any 2021. Poden presentar sol·licitud fins al 8 de març, inclusivament. Les condicions completes, la declaració responsable i el model de sol·licitud específic, es troben a la informació web de l'Ajuntament o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

El Centre Municipal Universitari celebra el 20è aniversari

- 07/02/2021 -
Amb la finalitat de continuar apropant les universitats als ciutadans, objectiu general del servei, el CMU ha organitzat Tu tries! sessions virtuals d'orientació universitària, que es duran a terme durant els dies 3, 4 i 5 de març.

Imatge

Aprovat el projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica de 45,6 kW a la coberta del CEIP Margalida Florit per a l’autoconsum

- 06/02/2021 -
L’obra està finançada en un 30% pel Govern Balear i s’emmarca dins l’aposta de l’equip de govern de l’Ajuntament per les energies renovables als edificis municipals 

Imatge

Les obres de millora de la zona de l'intercanviador d'autobusos, en marxa a partir d’aquest dilluns

- 06/02/2021 -
L’actuació, que es preveu que duri 4 mesos, compta amb un pressupost de 208.785€ cofinançats pel Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella 

més informacions
Destaquem...
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
18

FEB
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat
08

FEB
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa d'administratiu-va per a cobrir substitucions i/o vacants de lloc de feina d'administratiu, com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'Hospital
21

DES
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
03

DES
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA
30

NOV
Convocatòria de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral d'operadors
25

NOV
Convocatòria temporal de la plaça de personal secretari de contractació per comisió de serveis
19

NOV
Contractació del servei de matança d'animals a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

NOV
Aprovació de l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals.
13

NOV
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
30

SET
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca
16

JUN
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix