· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
foto

El geriàtric municipal compta a partir d’ahir amb un nou vehicle adaptat pel transport dels residents

- 20/10/2020 -
El Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca compra un nou vehicle adaptat amb el suport de Fundació "la Caixa" i CaixaBank. El cost total d’aquest vehicle és de 30.032,73 euros i la Fundació "la Caixa" ha aportat 15.000 euros a el projecte canalitzats a través de l'Acció Social de CaixaBank.

foto

Iniciades les obres de reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins a la urbanització de Torre del Ram

- 20/10/2020 -
Aquests dies s'han iniciat les obres de reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins. Entre l'hotel Almirant Farragut i els apartaments Los Lentiscos.

foto

En marxa les obres de tancament de diferents conjunts de contenidors a la urbanització de Serpentona

- 19/10/2020 -
El projecte compta amb un pressupost de 29.840,17€, té un pla d’execució d’un mes i està finançat íntegrament pel Consell Insular de Menorca

Dia Mundial Càncer de Mama

- 19/10/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella es suma avui al Dia Mundial contra el Càncer de Mama en solidaritat amb totes les dones afectades per aquest tipus de càncer.

logo

Crida per a la presentació d'empreses per a la gestió de públic del Teatre municipal des Born

- 16/10/2020 -
Feim pública l'obertura del termini per a les empreses interessades en presentar ofertes per executar el servei de gestió de públic del Teatre municipal des Born durant els primers mesos de funcionament del teatre.

cala en bosc

Iniciades les obres de reforma d'un tram del Passeig Marítim de la urbanització de Cala en Bosc

- 16/10/2020 -
Aquests dies s'han iniciat les obres de reforma d'un tram del Passeig Marítim de la urbanització de Cala en Bosc, just devora l'entrada al port esportiu.

Imatge

Es convoca un nou curs de massatges per a nadons

- 15/10/2020 -
El proper dia 21 d’octubre començarà un nou curs de formació en massatges per a nadons, la participació del qual només s’admetrà per inscripció prèvia.


imt

S’amplien les activitats comercials que poden optar als ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19

- 13/10/2020 -
L’Ajuntament de Ciutadella ha pres la decisió d’ampliar la relació de nous grups i epígrafs de l’IAE de la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per contribuir a la reactivació de les empreses, per al manteniment del teixit comercial i empresarial de Ciutadella i per donar un impuls a la promoció i a la dinamització del sector, en el marc de les repercussions que ha provocat l’actual situació de pandèmia.

Imatge

Dia 15 s’obrirà el Servei de Joventut per a un nou curs

- 10/10/2020 -
El Servei Municipal de Joventut anuncia que el proper dijous, 15 d'octubre, torna a obrir les portes a un nou curs. Un any més es proposaran tallers setmanals i puntuals, així com diverses activitats i serveis que siguin de l'interès dels nostres joves i que ens permetin acompanyar-los des de l'educació no formal.

foto

La Policia Local inicia una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP)

- 07/10/2020 -
L'objectiu principal de la campanya és promoure entre la ciutadania un correcte ús d'aquests vehicles, d'acord amb allò que ha establert la Direcció General de Trànsit sobre les normatives que han de complir.

més informacions
Destaquem...
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
30

SET
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca
16

JUN
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició
10

JUN
Anunci de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 12107/2019 de devolució de la garantia definitiva a l’empresa Juan Mora, S.A
10

JUN
Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
05

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
04

JUN
Aprovar inicialment l’Estudi de detall per la construcció del nou edifici dels Jutjats a la parcel·la situada a la parcel·la urbana S5 del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita.
22

MAI
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5.2020, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per l’aplicació del superàvit
22

MAI
Bases per a regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la constitució d’una borsa de treball
13

MAI
Mocions del grup municipal Ciudadanos al Ple telemàtic extraordinari de maig

 
Properes activitats
anar a l'agenda Separar ens uneix