· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

Ja heu visitat l'observatori astronòmic?

- 18/09/2021 -
Visites guiades a l'observatori astronòmic de Canal Salat de Ciutadella amb l'objectiu de divulgar l'astronomia i la bellesa del cel nocturn de Menorca.

Imatge

Ciutadella és casa de tots. Fes-te responsable.

- 17/09/2021 -
Aquest és el lema de la campanya que acaba de treure l'Ajuntament de Ciutadella per recordar la importància de mantenir la ciutat neta.

Imatge

L’equip de govern presenta al Ple una proposta per amortitzar anticipadament tots els préstecs bancaris

- 16/09/2021 -
L’operació es finançaria a través del romanent de tresoreria i permetria deixar a 0€ les partides destinades a deute bancari per a l’exercici 2022.

Imatge

Exposició "Un espai propi i més de 7 dones a 6 capelles i 1 altar "

- 16/09/2021 -
Una exposició col·lectiva comissariada per Ana Llorens, i en la que participen diverses artistes residents a Menorca i de diferents disciplines.

Imatge

Procés de selecció de candidats per a formar part d'una borsa de treball de la categoria de tècnic de gestió del Patronat Municipal de l'Hospital

- 15/09/2021 -
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds, d’acord amb les bases aprovades, fins a les 14.00 h del dimarts 28 de setembre de 2021.

Imatge

Espai de Ciutadania sobre el Projecte de recuperació de la plaça des Born

- 14/09/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella convoca un nou espai de ciutadania per a presentar la proposta inicial del Projecte de recuperació de la plaça des Born 

Imatge

Ciutadella clausura el programa «Un estiu per créixer»

- 12/09/2021 -
64 joves d’entre 14 i 17 anys del municipi hi han participat aquest estiu

foto

Finalitza el projecte «Biosfera 2019» a l’Ajuntament de Ciutadella

- 06/09/2021 -
Els participants s'han format i han treballat com a educadors ambientals dins l'Ajuntament de Ciutadella.

logo

Comença el nou curs esportiu amb el programa «L’Esport Mou Ciutadella»

- 06/09/2021 -
L’Ajuntament de Ciutadella prepara el nou curs esportiu i informa sobre les inscripcions a les activitats de Àrea d’Esports.

poster

Concert de «Treu la Llengua» als jardins de sa Vinyeta

- 02/09/2021 -
Ciutadella podrà gaudir el 10 de setembre, a les 20.30 h, d’un dels concerts de més impacte d’aquest estiu als jardins de sa Vinyeta: es tracta de l’actuació de l’exitós grup valencià Zoo Posse, i dels grups menorquins Verlaart i Suc i Sopes.

més informacions
Últimes actualitzacions
 
31

AGO
Bases per a regir el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de la categoria de treball familiar per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure
18

AGO
Aprovació inicial projecte de millora d’infraestructures i pavimentació del carrer Sor Àgueda, carrer Marquès d’Albranca, carrer Josep Maria Fivaller (part) i Plaça de la Concòrdia (part), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
12

AGO
Aprovació inicial de la modificació del preu públic 0.13 regulador de la prestació de serveis de l'Escola municipal de Música i Arts escèniques
12

AGO
Aprovació inicial de l’expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram del carrer General Morera, de Ciutadella de Menorca
29

JUL
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS
21

JUL
Aprovació del mòdul de preus de la construcció Mc per l’any 2021
07

JUL
Procediment selectiu per a proveir 6 places de policia local, en execució de l’OPO de 2020
30

JUN
Suspensió pròrroga del contracte del servei d'assegurança d'accidents col·lectius durant les Festes de Sant Joan. (exp. contracte: 8285/2017)
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'ajudant de l'especialitat de fontaneria
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'oficial CMO de l'especialitat de fontaneria
14

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils
08

JUN
Acord per mitjà del qual es nomena en pràctiques a Ciutadella de Menorca la persona aspirant aprovada en el procediment especial unificat
31

MAI
Convocatòria i bases de procediment selectiu per a constituir una borsa de treball de la categoria professional de treball social
28

MAI
Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball de tècnic en cures auxiliars d’infermeria com a personal laboral temporal del Patronat Municipal de l'hospital de Ciutadella de Menorca
10

MAI
Tràmit d’informació pública amb relació a l’expedient de declarar terreny com a parcel·la sobrant per a alienar-la (de propietat municipal, situat a la UA 44 de Santa Bàrbara), (expedient 2021/004313)
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora d’ocupació de via pública de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/004508)
30

ABR
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i d’activitats
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
30

ABR
Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 3.2021, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
27

ABR
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/003143)

Separar ens uneix