· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 

“El Nadal és aquí”, un ampli programa d’activitats per a les festes nadalenques a Ciutadella

- 01/12/2021 -
Aquest divendres s’inaugura el Mercat Nadalenc i s’encenen els llums

Ciutadella aprova el reglament de la Junta Municipal de Sant Joan

- 30/11/2021 -
L’organisme de consulta i col·laboració tindrà caràcter consultiu i no vinculant, i es reunirà trimestralment.

Ciutadella augmentarà la vigilància policial amb la campanya de prevenció i comerç segur Nadal 2021

- 29/11/2021 -
L'Ajuntament de Ciutadella, mitjançant el Servei de la Policia Local, ha previst del 20 de desembre al 9 de gener una campanya de reforç de la vigilància en el marc de les mesures de prevenció pel comerç segur durant aquestes festes.

Imatge

Ciutadella engega el projecte “Eduquem amb la cultura”

- 27/11/2021 -
La iniciativa compta amb cinc eixos d’actuació inicials que tenen com a objectiu l’educació en valors a partir dels recursos culturals del municipi.

Imatge

El Patronat Municipal d’Escoles Infantils assumeix més pes en la gestió de l’EI Francesc de Borja Moll

- 26/11/2021 -
L’actualització del conveni amb el Govern balear atorga a Ciutadella la gestió d’admissió d’alumnes i permetrà afrontar millores físiques al centre.

Imatge

Ple Municipal Extraordinari

- 25/11/2021 -
Es celebrarà el dia 25 de novembre a les 19h a Can Saura.

Imatge

Ciutadella incrementarà la compra d'aigua dessalada per permetre la recuperació de l'aqüífer

- 24/11/2021 -
Un nou conveni amb Abaqua farà possible aquest augment, mentre que es mantindrà el preu del rebut final que paguen els consumidors

Imatge

Ciutadella renova sis vehicles del servei de neteja i recollida de residus

- 23/11/2021 -
La nova flota redueix el consum de combustible i les emissions de diòxid de carboni.

Imatge

El Centre Municipal d’Art de Ciutadella presenta el programa de tallers “Viu el Nadal”

- 22/11/2021 -
Inclou quatre activitats diferents, dirigides a infants i joves

Imatge

Ciutadella commemora el Dia Internacional dels Drets de la Infància

- 21/11/2021 -
Representants del Consell Infantil municipal han participat al Parlament Infantil de les Illes Balears i han presentat un manifest amb propostes per aconseguir una ciutat més sostenible.

més informacions
Últimes actualitzacions
 
30

NOV
Aprovació inicial del presssupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l'exercici de 2022
30

NOV
Aprovació inicial modificació de crèdits 16.2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
24

NOV
Convocatòria per a proveir, per mitjà de la promoció interna, 3 places d'oficial de la policia local
05

NOV
Aprovació inicial del Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/010049)
28

OCT
Acord de Ple ordinari de dia 21 d’octubre de 2021, punt 4 de l’ordre del dia, de ratificació del primer i del segon punts d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 144, de 6 d’octubre de 2021, sobre la finalització d’una dedicació parcial, i la modificació de dedicacions parcials i del règim de dedicacions i retribucions
20

OCT
Creació d'una borsa per a possibles atribucions temporals de funcions de coordinació administrativa de cementiris (únicament hi pot participar per a personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de l'escala d'administració general)
18

OCT
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana (expedient 2021/010668)
14

OCT
Bases i convocatòria per a regir el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de manteniment i treballs de tramoia per a cobrir, amb caràcter laboraltemporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura, pel sistema de concurs oposició, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
27

SET
Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a constituir una borsa d'aspirants a ser nomenats interinament Auxiliars Administratius
23

SET
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS
31

AGO
Bases per a regir el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de la categoria de treball familiar per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure
18

AGO
Aprovació inicial projecte de millora d’infraestructures i pavimentació del carrer Sor Àgueda, carrer Marquès d’Albranca, carrer Josep Maria Fivaller (part) i Plaça de la Concòrdia (part), de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
12

AGO
Aprovació inicial de la modificació del preu públic 0.13 regulador de la prestació de serveis de l'Escola municipal de Música i Arts escèniques
12

AGO
Aprovació inicial de l’expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram del carrer General Morera, de Ciutadella de Menorca
21

JUL
Aprovació del mòdul de preus de la construcció Mc per l’any 2021
07

JUL
Procediment selectiu per a proveir 6 places de policia local, en execució de l’OPO de 2020
30

JUN
Suspensió pròrroga del contracte del servei d'assegurança d'accidents col·lectius durant les Festes de Sant Joan. (exp. contracte: 8285/2017)
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'ajudant de l'especialitat de fontaneria
28

JUN
Procés selectiu per a constituir una borsa de treball de personal laboral de la categoria d'oficial CMO de l'especialitat de fontaneria
14

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils

Separar ens uneix