· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
Imatge

Un Sant Antoni en honor de Pere Melis Pons

- 18/01/2022 -
La presentació del La presentació del quadern de Floklore “Pere Melis Pons. La vida i la paraula” precedeix l'acte institucional en el que s'entrega la medalla d'or, a títol pòstum, al gran mestre ciutadellenc.

Imatge

S’inicien els actes de celebració de la festivitat de Sant Antoni

- 14/01/2022 -
La Fira obrirà entre els dies 14 i 17, i l’acte institucional estarà centrat en la figura de Pere Melis Pons.

Imatge

L’exposició «Distància______Social» s’inaugura dissabte a Ciutadella

- 13/01/2022 -
El Consell Insular de Menorca trasllada a Ciutadella l’exposició «Distància______Social», després de l’èxit de visitants i crítiques que ha tingut durant el temps que ha estat oberta a Ca n’Oliver, a Maó.

Imatge

L'Ajuntament activa 20 llicències temporals de taxi per a l'estiu de 2022

- 12/01/2022 -
Ciutadella pràcticament duplicarà la flota de taxis entre l'1 de juny i el 30 de setembre, gràcies a la posada en marxa de les llicències temporals per als mesos d'estiu.

Agraïment a l'Associació Desfilada de Reis de Ciutadella.

- 10/01/2022 -
Un any més l'Associació Desfilada de Reis de Ciutadella ha fet realitat els somnis dels infants del nostre municipi.

Imatge

S’adapten els actes de la Diada de Sant Antoni per complir les actuals mesures sanitàries

- 07/01/2022 -
S’introdueixen canvis a la processó dels Tres Tocs i a la Fira per evitar les aglomeracions, mentre que se suspèn el Mercat de Dàtils i Taronges.

Imatge

Nova edició del programa “Tu tries!” per a orientar a les persones que volen iniciar estudis superiors

- 03/01/2022 -
Es realitzaran 15 sessions virtuals entre els dies 24 i 28 de gener.

L’Ajuntament ultima les obres de millora de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona.

- 31/12/2021 -
L’actuació ha suposat una inversió de 53.735€ finançats en la seva totalitat pel Consell Insular de Menorca.

L'Ajuntament de Ciutadella inicia el projecte SOIB REACTIVA 2021

- 30/12/2021 -
El 17 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Ciutadella va iniciar el projecte SOIB Reactiva 2021.

«Xerrem des Pla», una iniciativa per repensar i revitalitzar Es Pla i millorar la convivència

- 28/12/2021 -
L’Ajuntament de Ciutadella participa en la iniciativa promoguda per l’associació cultural «Junts as Pla».

més informacions
Últimes actualitzacions
 
14

GEN
Aprovació Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme pels anys 2022 a 2025 i convocatòria de les vint llicències temporals de transport públic de viatgers en vehicles turisme d’auto-taxi previstes al Pla per a l’any 2022
28

DES
Aprovació definitiva els Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
27

DES
Procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs d'educadors en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils
27

DES
Procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs de mestres en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils
20

DES
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca per a l’any 2021
20

DES
Procés de provisió temporal del lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l'Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de lliure designació en comissió de serveis
16

DES
Publicació de l'anunci relatiu a l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici de 2021
10

DES
Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal de sa Plaça de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/012681)
10

DES
Aprovació inicial del Reglament de la Junta Municipal de Sant Joan (expedient 2021/007962)
09

DES
Convocatòria i bases per al procediment selectiu per a constituir una borsa d'aspirants a administratiu d'admnistració general, pel sistema de concurs-oposició
09

DES
Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral
07

DES
Aprovació inicial del ’Estudi de detall núm. 4 del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella (PEPCHA) referent a la finca 57 – illa 17811
30

NOV
Aprovació inicial del presssupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l'exercici de 2022
30

NOV
Aprovació inicial modificació de crèdits 16.2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
24

NOV
Convocatòria per a proveir, per mitjà de la promoció interna, 3 places d'oficial de la policia local
05

NOV
Aprovació inicial del Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/010049)
28

OCT
Acord de Ple ordinari de dia 21 d’octubre de 2021, punt 4 de l’ordre del dia, de ratificació del primer i del segon punts d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 144, de 6 d’octubre de 2021, sobre la finalització d’una dedicació parcial, i la modificació de dedicacions parcials i del règim de dedicacions i retribucions
20

OCT
Creació d'una borsa per a possibles atribucions temporals de funcions de coordinació administrativa de cementiris (únicament hi pot participar per a personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de l'escala d'administració general)
18

OCT
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana (expedient 2021/010668)
14

OCT
Bases i convocatòria per a regir el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de manteniment i treballs de tramoia per a cobrir, amb caràcter laboraltemporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura, pel sistema de concurs oposició, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Separar ens uneix