· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 

Obertes les convocatòries del Mercat des Born i el Mercat Agrari per a l'any 2021

- 24/11/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella convoca les persones interessades a formar part en el Mercat Agrari i el Mercat des Born de Ciutadella durant l'any 2021, perquè puguin presentar sol·licitud fins al dia 14 de desembre de 2020 inclusivament.

logo

Ciutadella firmarà un conveni amb la Fundació Universitat Empresa per fer orientació laboral

- 23/11/2020 -
Aquest conveni té per objecte instrumentar els compromisos assumits com a conseqüència de la col·laboració entre el Departament d’Orientació i d’Inserció Professional de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears i l’Ajuntament de Ciutadella

Imatge

Adjudicats els treballs de rehabilitació de la fusteria de Can Saura Miret

- 22/11/2020 -
Suposaran una inversió de 27.768 €, que seran finançats a parts iguals per l’Ajuntament i el Consell de Menorca 

Imatge

Les millores a Son Carrió es completen amb les reformes al carrer Abellerol

- 21/11/2020 -
Les obres, que es van aturar abans de l’estiu, inclouen un nou paviment asfàltic i el soterrament de tots els serveis 

foto

Sembra de nous arbres als carrers i a les places de Ciutadella

- 21/11/2020 -
Al llarg de les darreres setmanes, segons el que ha informat José López Bosch, regidor de Manteniment i Millora de la Via Pública, s’han sembrat arbres nous als carrers i a les zones municipals de Ciutadella. A causa del mal estat en què es trobaven i del perill que suposaven, alguns arbres es van haver d’eliminar.

Imatge

L'ajuntament col·labora amb la Protectora d'Animals de Ciutadella

- 20/11/2020 -
L'Ajuntament de Ciutadella segueix col·laborant amb la Protectora d'Animals de Ciutadella, convençuts de la seva bona tasca en el foment del bon tractament i el respecte als animals, així com en el control de les colònies de moixos del municipi. 

Imatge

20 DE NOVEMBRE. DIA DE LA INFÀNCIA

- 20/11/2020 -
El 20 de novembre de 1989 el món va fer una promesa a la infància: fer del món un lloc millor per a cada fillet i filleta. El valor d’aquesta promesa, redactada a la Convenció sobre els drets de l'infant, avui es fa més necessària que mai.

Imatge

Ciutadella renovarà la contractació del servei de matances

- 19/11/2020 -
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella del proppassat dia 18 ha aprovat l'expedient de contractació del servei de matances d'animals de l'Escorxador Municipal.  

foto

L’Ajuntament ofereix suport a «Ciutadella Destí Gastronòmic»

- 19/11/2020 -
L’Ajuntament de Ciutadella, a través de l’alcaldessa, Joana Gomila, ha expressat el seu suport institucional al projecte de dinamització turística anomenat Ciutadella Destí Gastronòmic.

foto

Acompanyament digital per una Biblioteca a l’abast

- 18/11/2020 -
La Xarxa de Biblioteques de Menorca (XBM) posa en marxa el programa «Acompanyament digital» aquest mes de novembre, dirigit a aquells col·lectius o ciutadans amb escasses habilitats informàtiques o tecnològiques.

més informacions
Destaquem...
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
19

NOV
Contractació del servei de matança d'animals a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
13

NOV
Aprovació de l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals.
13

NOV
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
30

SET
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca
16

JUN
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició
10

JUN
Anunci de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 12107/2019 de devolució de la garantia definitiva a l’empresa Juan Mora, S.A
10

JUN
Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
05

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
04

JUN
Aprovar inicialment l’Estudi de detall per la construcció del nou edifici dels Jutjats a la parcel·la situada a la parcel·la urbana S5 del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita.
22

MAI
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa

 
Properes activitats
anar a l'agenda