· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Publicitat als mitjans de comunicació

Despesa pública en campanyes institucionals

Any 2015

Publicitat i reportatges:
Anuncis institucionals i edictes:
Total: 10.452’79€

Any 2016
Publicitat i reportatges: 4.008’55€
Anuncis institucionals i edictes: 6.082’34€
Total: 10.090’89€

Any 2017
Publicitat i reportatges:3.932’5€
Anuncis institucionals i edictes: 10.265’93€
Total: 14.198,43€

Any 2018
Publicitat i reportatges: 8.665'92€
Anuncis institucionals i edictes: 8.750'98€
Total: 17.416'9€
 

Any 2019
Publicitat i reportatges:
Anuncis institucionals i edictes:
Total: 
 

 

Tornar