· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars

- 20/03/2020 -
Les autoritats sanitàries de l’Estat volen informar la població sobre el maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars en llars amb COVID diagnosticat i a les llars sense positius.

Maneig i el tractament de residus (fems) a les nostres llars

Imatge20/03/2020

En llars amb COVID diagnosticat

La Secretaria d'Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica ha fet públiques les recomanacions per procedir al maneig domiciliari dels residus a les llars a les quals s’han donat casos positius o que es troben en quarantena per COVID19.

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclusivament el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una poal de fems a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i s’ha d’introduir en una segona bossa de fems (bossa 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on, a més, es dipositaran els guants i la mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació. La bossa 2, amb els residus anteriors, s'ha de depositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa de fems (bossa 3), corresponent al poal de fracció resta. La bossa 3 també s’haurà de tancar adequadament. Immediatament després que es realitzi una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons, la bossa 3 s’haurà de depositar exclusivament al contenidor de fracció resta 1 (o en qualsevol altre sistema de recollida de fracció establerta per l'entitat local); i es prohibeix totalment depositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o deixar-la a l'entorn.

A les llars sense positius per COVID-19

En el cas de les llars sense positius ni en quarantena la separació dels residus es realitzarà com fins a dia d’avui s’ha acostumat a fer habitualment. Per tal de reduir al màxim, però, la fracció resta (o fracció seca, on sigui aplicable) que arriba a les plantes de tractament (la planta de Milà per al cas de Menorca), convé recordar als ciutadans la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartó, vidre, envasos, orgànica, etc, si escau), i depositar en els contenidors únicament els residus corresponents a aquestes fraccions. Finalment, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril empleats per fer la compra o altres usos no són envasos, i, per tant, no han de depositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc). 

Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar