· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Casa Salort

PALAU-MARTORELLCASA SALORT ABANS MARTORELL

1813

El Palau Salort, juntament amb el del comte de Torre-Saura, forma el conjunt urbà de major monumentalitat de Ciutadella i la seva unió amb la plaça d'Armes, a es Born, determina una escenografia única i grandiosa.

L'antic Palau Martorell, avui Salort, iniciat el 1813, mostra la seva façana principal severa i massissa al carrer Major, mentre que a la plaça des Born es tradueix en una galeria de tres arcs a doble altura, oberta i d'una gran lleugeresa i fina composició.

Cal destacar l'exquisit contrast entre el blanc de les parets de l'interior de la galeria i el color de la pedra de marès vista de la façana exterior.

La façana es divideix en tres cossos delimitats per pilastres jòniques. El cos central, lleugerament avançat a l'exterior, està rematat per un frontó triangular gris.

La planta segueix l'esquema dels altres palaus menorquins del XIX, si bé el fet d'adossar l'escala al pati interior proporciona il•luminació lateral a tot l'espai d'entrada, que ha perdut bastant d’interès degut a la recent eliminació de la calç.

L'interior guarda interessants col•leccions d’època. La família propietària, actuals posseïdors del títol del comtat de Torre-Saura, han habilitat els espais de la planta inferior per a usos comercials.

Titularitat: privada

Tornar