Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

5 d'agost (12 h)
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Índex de Transparència 

A) Informació sobre la corporació municipalA1) Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l’Ajuntament
A2) Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
A3) Informació sobre normes i reglamentacions municipals
+ info

B) Relacions amb els ciutadans i la societat


B1) Característiques de la pàgina web de l’Ajuntament
B2) Informació i atenció al ciutadà
B3) Grau de compromís envers la ciutadania
+ info

C) Transparència econòmic-financeraC1) Informació comptable i pressupostària
C2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
+ info 

D) Transparència en les contratacions i costos dels serveis


D1) Procediments de contractació de serveis
D2) Subministradors i costos dels serveis
+ info  

E) Transparència en materies d'organisme, obres públiques i medi ambientE1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
E2) Anuncis i licitacions d'obres públiques
E3) Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions
E4) Obres públiques, urbanisme i infraestructures
+ info  

F) Indicadors de llei de transparènciaF1) Planificació i organització de l'Ajuntament
F2) Contractes, convenis i subvencions
F3) Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades
F4) Informació econòmica i pressupostària
+ info  
Tornar