· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

A- Transparència activa i informació sobre la corporació municipal

1- Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l’Ajuntament (8)
 


 2- Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l’Ajuntament (6)
 


 3- Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipal, informes i resolucions judicials (7)
 


 

Tornar