Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

2.4 Junta de Govern

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella està integrada per l'alcaldessa, que la presideix, i sis regidors nomenats lliurement mitjançant resolució d'Alcaldia per ella com a membres d'aquesta.Formen part de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella
:

Joana Gomila Lluch, presidenta

Josep Juaneda Mercadal
Noemí Camps Villalonga
Nati Benejam Bagur
José López Bosch
Juan García Corro
Sergi Servera Moreno

Tornar