· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus estarà formada per un regidor de cadascun dels grups municipals, que serà designat pels respectius grups. La seva funció serà tractar amb la Presidència assumptes propis de la corporació. El seu funcionament serà aquell que es determini a l'acta de la seva constitució.

La Junta de Portaveus es reuneix normalment el dilluns anterior al Ple ordinari.

A Ciutadella componen la Junta de Portaveus:

Joana Lluch Gomila, presidenta.

Josep Juaneda Mercadal (PSM-Més)
Joan Benejam Escanellas (Partit Popular)
Noemí Camps Villalonga (PSOE)
Sebastià Servera Moll (Gent x Ciutadella)
Joan Triay Lluch (UPCM)

 

Tornar