Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei d'Atenció al Ciutadà 

Ubicació
Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei d'Atenció al Ciutadà

Plaça des Born, 15, planta baixa
07760 Ciutadella de Menorca 

 
Notícies relacionades
amb el servei 

       
Els serveis d'atenció ciutanana tenen l'objectiu de satisfer les demandes d'informació sobre la ciutat, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis municipals. 
Tornar