Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Atenció a la ciutadania

L'Ajuntament de Ciutadella concentra a la planta baixa els serveis d'atenció a la ciutadania. Es divideixen en tres branques diferenciades:

- L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situada a la dreta de l'entrada principal de la casa consistorial. En les seves dependències els ciutadans i les ciutadanes poden fer els registres d'entrada de documents, obtenir certificats varis (de viatge, històric, etc), donar-se d'alta en el padró o modificar-ne les dades, acarar documents, rebre informació i, en general, efectuar els diferents tràmits amb l'administració local.

- La Defensa de la Ciutadania és un servei que l'Ajuntament de Ciutadella ha estrenat el gener de 2016 i té com a objectiu vetllar pels interessos de l'administrat en les seves relacions amb l'administració. A més, és el departament que centralitza les queixes i els suggeriments que es vulguin fer arribar a les diferents àrees i als serveis, tant presencialment com via web. Està ubicat als baixos de l'Ajuntament. Les dependències s'ubiquen a l'esquerra de l'entrada principal de la casa consistorial.

- L'Oficina d'Informació al Consumidor (OMIC) és un organisme d'àmbit municipal que informa els consumidors sobre els seus drets i deures en temes de consum, i els tramita les queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. 
 

Clicau la imatge per accedir-hi


     
Tornar