· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Defensa del Ciutadà

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14h. 

Ubicació
Servei de Defensa del Ciutadà
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Plaça des Born, 15, planta baixa, esquerra
07760 Ciutadella de Menorca

 971 38 43 64

  oficinaconsum@ajciutadella.org


El Servei de Defensa del Ciutadà té com a missió garantir el dret de totes les persones en una bona administració. Amb independència i objectivitat, atén les queixes i consultes de qualsevol persona o col·lectiu de Ciutadella amb relació a les actuacions i decisions preses per l'Administració local, i quan els ciutadans vegin vulnerats els seus drets.

Per tant, la seva tasca primordial és la de vetllar perquè els procediments administratius que afecten els ciutadans compleixin les normes establertes per la llei i el principi de bona administració.

A més, el Servei de Defensa del Ciutadà centralitza les queixes i suggeriments sobre incidències en l'àmbit del municipi. Els ciutadans i les ciutadanes poden fer les queixes i els suggeriments de forma presencial i mitjançant el formulari del web del Ajuntament, gestionat també pel personal del Servei de Defensa del Ciutadà. 

Què hi pots fer?

Tornar