· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

RAQUEL PERICÁS NEGRETE


Nascuda l'11 abril de 1973.

Títol de FP en la branca administrativa per l'IES M. Cardona.

Títol de batxillerat. Actualment finalitza el Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la UIB.

Ha realitzat diversos cursos i seminaris relacionats amb urbanisme, potestat sancionadora, procediment administratiu, contractació administrativa, gestió de qualitat en les activitats d'organització, de protocol, comunicació i relació amb les administracions públiques; de gestió de recursos humans, gestió econòmica i pressupostària en les administracions públiques; de muntatge i producció de rodes de premsa, i esdeveniments institucionals. Ha assistit a diverses jornades de Fiscalitat organitzades per la UIB; l'última realitzada aquest any 2016.

Ha treballat en diverses empreses realitzant tasques relacionades amb la gestió laboral.

Funcionària de carrera del Consell Insular de Menorca des de 1996 i fins avui. Ha realitzat diverses funcions en diferents departaments, com ara: Cèdules d'Habitabilitat, Turisme, Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Així mateix, ha exercit la funció de secretària del vicepresident del Consell Insular de Menorca, del conseller de Cultura i de la consellera de Turisme del Consell Insular de Menorca.

Afiliada al Partit Popular des de 1993, forma part de la Junta i de les comissions creades relacionades amb educació, social, turisme, urbanisme, governació...

És aficionada a la pintura.

Tornar