Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Recollida i tractament de residus

DEIXALLERIA CIUTADELLA ECOPARC
C/ dels Sabaters, 16 bis
07760 Pol. Ind. Ciutadella

HORARI:
Estiu (juliol-setembre)
De dilluns a divendres de 07.00 a 15.00 h
Dissabte de 08.00 a 13.00 h

Hivern (octubre-juny)
De dilluns a divendres de 07.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.00 h
Dissabte de 08.00 a 13.00 h

Residus Tipus Empresa Contacte Lloc Cost

RSU mescla
Tot el que no es pugui recollir separadament
FCC 971480817
Contenidors verds de fems al carrer
A través de la taxa municipal de residus.

Paper i cartó
Paper i cartó
Menorca Recicla
971150757 Contenidors blaus de cartó al carrer i a la Deixalleria Sense cost pels ciutadans.
Vidre 
 Vidre
(no cristall o bombetes)
Menorca
Recicla 
971150757  Contenidors verds de vidre al carrer i a la 
Deixalleria 
 Sense cost pels ciutadans.
Envasos
Envasos de plàstic, llaunes, bricks
i safates porexpan
Menorca
Recicla
971150757 Contenidors grocs d' envasos al carrer i a la
Deixalleria
Sense cost pels ciutadans.

Oli vegetal
Oli vegetal Ingeni Medi Ambient
o a
la Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971381078 Contenidors taronges d' oli vegetal al carrer
i a la Deixalleria
A través de la taxa municipal de
residus.

Roba
Roba, sabates, tèxtils en general
i juguets
Mestral, Càrites
o a la
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971386279 Contenidors vermells de roba al carrer
i a la Deixalleria
Sense cost als contenidors vermells.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.

Poda
Restes vegetals de poda, gespa FCC
o a la Deixalleria
Municipal
(ECOPARC)
971480817 Recollida domiciliària per a particulars
prèvia trucada telefònica
o portar-la directament a la
Deixalleria
Sense cost per a la recollida domiciliària.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.
 
Voluminosos
 Moble, matalassos,
estores, trastos vells, persianes
FCC
o a la Deixalleria
Municipal
(ECOPARC)
 971480817 Recollida domiciliària per a particulars
prèvia trucada telefònica
o portar-la directament a la
Deixalleria
Sense cost per a la recollida domiciliària.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme. 

Residus
construcció
Restes d' obra i excavacions i ferralla   Planes de tractament autoritzades
o a la
Deixalleria municipal
(ECOPARC)
971385831

971383314

971378944
 Obres majors a plantes de tractament
autoritzades i petites obres
poden anar a la Deixalleria
Gratuït pels usuaris particulars amb un vehicle
de capacitat igual a la d' un turisme. 

RAEEs
Aparells
Electrònics
Mòbils, televisors i monitors,
rentadores, microones, frigorífics,
rentaplats, bombetes i florescents.
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
o als
propis distribuidors 
971354172   Deixalleria Municipal (ECOPARC)
o als propis distribuidors o venedors
dels aparells
 Es paga la taxa quan es compra un nou
aparell. Gratuït a la deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual
a la d' un turisme.

Fusta
Marcs de finestra, portes, restes de
mobles, caixes de mercat, etc.
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971354172 Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
Gratuït pels usuaris particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.

Pneumàtics
Pneumàtics sense llanta metàl·lica Deixalleria Municipal
(ECOPARC) o als propis tallers mecànics
971354172 Deixalleria Municipal
(ECOPARC) o als propis tallers mecànics
Es paga la taxa durant la compra de nous pneumàtics.

Residus
perillosos
Bateries, piles, olis minerals,
radiografies, pintura, disolvents i
vernissos, pots amb restes de pintura, 
disolvents i vernissos esprais,
tóners i cartutxos d' impressió.
 Piles a contenidors ECOPILA,
Deixalleria Municipal (ECOPARC)
i a les Planes de tactament
autoritzades
 971354172 Deixalleria Municipal (ECOPARC) 
i a les Planes de tactament
autoritzades
 Bateries i piles sense cost. Tòners gratuït pels usuaris particulars
amb un vehicle de capacitat igual a la d'un turisme.
Resta de residus perillosos s'ha de pagar la tarifa corresponent.

Medicaments
Medicaments i envasos i caixes de
medicaments 
 SIGRE   Farmàcies   Sense cost pels ciutadans.

Plàstic agrícola
Plàstic d'hivernacle, per microtúnnels,
encoixinats i plàstics per embolicar
bales 
Menorca Recicla  971150757  Sol·licitar el servei de recollida per telèfon  Sense cost pels ciutadans. 

 

 

Tornar