· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Recollida i tractament de residus


 Horari d'atenció al públic
Horari d'hivern, d'octubre a juny
De dilluns a divendres de 7.30 a 13.30 h. i de 15.30 a 18 h.
Dissabte de 08.00 a 13.00 h

Horari d'estiu, de juliol a setembre 
De dilluns a divendres de 7 a 15 h.
Dissabte de 8 a 13 h.

Ubicació
Àrea de Territori i Entorn
Recollida de fems i neteja
Deixalleria Ciutadella ECOPARC

C/ dels Sabaters, 16 bis
07760 Pol. Ind. Ciutadella


 

Residus Tipus Empresa Contacte Lloc Cost

RSU mescla
Tot el que no es pugui recollir separadament
FCC 971480817
Contenidors verds de fems al carrer
A través de la taxa municipal de residus.

Paper i cartó
Paper i cartó
Menorca Recicla
971150757 Contenidors blaus de cartó al carrer i a la Deixalleria Sense cost pels ciutadans.
Vidre 
 Vidre
(no cristall o bombetes)
Menorca
Recicla 
971150757  Contenidors verds de vidre al carrer i a la 
Deixalleria 
 Sense cost pels ciutadans.
Envasos
Envasos de plàstic, llaunes, bricks
i safates porexpan
Menorca
Recicla
971150757 Contenidors grocs d' envasos al carrer i a la
Deixalleria
Sense cost pels ciutadans.

Oli vegetal
Oli vegetal Ingeni Medi Ambient
o a
la Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971381078 Contenidors taronges d' oli vegetal al carrer
i a la Deixalleria
A través de la taxa municipal de
residus.

Roba
Roba, sabates, tèxtils en general
i juguets
Mestral, Càrites
o a la
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971386279 Contenidors vermells de roba al carrer
i a la Deixalleria
Sense cost als contenidors vermells.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.

Poda
Restes vegetals de poda, gespa FCC
o a la Deixalleria
Municipal
(ECOPARC)
971480817 Recollida domiciliària per a particulars
prèvia trucada telefònica
o portar-la directament a la
Deixalleria
Sense cost per a la recollida domiciliària.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.
 
Voluminosos
 Moble, matalassos,
estores, trastos vells, persianes
FCC
o a la Deixalleria
Municipal
(ECOPARC)
 971480817 Recollida domiciliària per a particulars
prèvia trucada telefònica
o portar-la directament a la
Deixalleria
Sense cost per a la recollida domiciliària.
Gratuït a la Deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme. 

Residus
construcció
Restes d' obra i excavacions i ferralla   Planes de tractament autoritzades
o a la
Deixalleria municipal
(ECOPARC)
971385831

971383314

971378944
 Obres majors a plantes de tractament
autoritzades i petites obres
poden anar a la Deixalleria
Gratuït pels usuaris particulars amb un vehicle
de capacitat igual a la d' un turisme. 

RAEEs
Aparells
Electrònics
Mòbils, televisors i monitors,
rentadores, microones, frigorífics,
rentaplats, bombetes i florescents.
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
o als
propis distribuidors 
971354172   Deixalleria Municipal (ECOPARC)
o als propis distribuidors o venedors
dels aparells
 Es paga la taxa quan es compra un nou
aparell. Gratuït a la deixalleria pels usuaris
particulars amb un vehicle de capacitat igual
a la d' un turisme.

Fusta
Marcs de finestra, portes, restes de
mobles, caixes de mercat, etc.
Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
971354172 Deixalleria Municipal
(ECOPARC)
Gratuït pels usuaris particulars amb un vehicle de capacitat igual a la d' un turisme.

Pneumàtics
Pneumàtics sense llanta metàl·lica Deixalleria Municipal
(ECOPARC) o als propis tallers mecànics
971354172 Deixalleria Municipal
(ECOPARC) o als propis tallers mecànics
Es paga la taxa durant la compra de nous pneumàtics.

Residus
perillosos
Bateries, piles, olis minerals,
radiografies, pintura, disolvents i
vernissos, pots amb restes de pintura, 
disolvents i vernissos esprais,
tóners i cartutxos d' impressió.
 Piles a contenidors ECOPILA,
Deixalleria Municipal (ECOPARC)
i a les Planes de tactament
autoritzades
 971354172 Deixalleria Municipal (ECOPARC) 
i a les Planes de tactament
autoritzades
 Bateries i piles sense cost. Tòners gratuït pels usuaris particulars
amb un vehicle de capacitat igual a la d'un turisme.
Resta de residus perillosos s'ha de pagar la tarifa corresponent.

Medicaments
Medicaments i envasos i caixes de
medicaments 
 SIGRE   Farmàcies   Sense cost pels ciutadans.

Plàstic agrícola
Plàstic d'hivernacle, per microtúnnels,
encoixinats i plàstics per embolicar
bales 
Menorca Recicla  971150757  Sol·licitar el servei de recollida per telèfon  Sense cost pels ciutadans. 

 

Tornar