· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servicio de Transparencia

 
Ubicación
Área de Organización y Seguridad Ciudadana
Servicio de Transparencia
Edificio de la Polícia Local 
Carretera Me-1, km 43,700
07760 Ciutadella de Menorca
 
971 38 07 87  


                   ALTRA INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

1.
Informació sobre l'Ajuntament de Ciutadella
2.
Informació econòmic-financera
3.
Informació sobre la contractació pública
4.
Informació de transparència relativa als regidors de l'Ajuntament de Ciutadella
5.
Sol·licitud d'accés a la informació pública
6.
Cercador Butlletí Oficial de les Illes Balears
7.
Rendició de Comptes
8.
Arxiu municipal administratiu (Política de gestió documental)
9.
Certificats i altres informacions
10. 
Encàrrecs de gestió de l'Ajuntament de Ciutadella
11.
Pla estratègic de subvencions
12.
Concessions administratives

L'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella té un ferm compromís amb la gestió transparent de l'Administració municipal. L'objectiu no és altre que posar a l'abast dels ciutadans tota la informació que genera la institució i que té un interès públic. Assolir un objectiu com aquest requereix un canvi de fons en la manera de funcionar en tots els àmbits. Tanmateix, és un camí que l'Ajuntament ha iniciat, sota el paraigua de la Llei de transparència, i que no té marxa enrere a l'hora de construir polítiques públiques i fomentar la participació ciutadana.

Des de l'inici del passat mandat (2015) l'Ajuntament de Ciutadella ha publicat informació al web que mai havia estat tan accessible per als ciutadans (retribucions dels regidors, declaració de béns i activitat dels regidors, currículums dels regidors, composició de les comissions informatives i la resta d'orgues col·legiats, informació pressupostària i d'execució dels pressupostos, període mitjà de pagament a proveïdors, etc.), a més d'una major visibilitat en tot el que és relatiu a les informacions que surten al perfil del contractant i al tauler d'anuncis de la seu electrònica del web municipal.

Durant aquest mandat tots els grups polítics municipals hem acordat mitjançant un acord de Ple que cal destinar a la transparència municipal la importància i els recursos per a seguir mantenint el nivell d'excel·lència aconseguit en el mandat 2015-2019, en el que l'Ajuntament de Ciutadella va aconseguir a ser capdavanter. Des del servei de Transparència volem seguir avançant per fer de l'Ajuntament una institució oberta i amb tota la informació que genera a l'abast de la ciutadania.


Sergi Servera
Regidor de Transparència  


 
Tornar