Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Servei de Comunicació i Protocol

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei de Comunicació i Protocol

Plaça des Born, 15
07760 Ciutadella de Menorca

 971 38 10 50     ext. 241

 comunicacio@ajciutadella.org (Premsa i Publicitat) 
     protocol@ajciutadella.org (Protocol) 


Per a mitjans de comunicació
Envia'ns les peticions
Agenda d'Activitats
Envia'ns la informació
Notificacions per WhatsApp
Dóna't d'alta
Notícies de 
l'Ajuntament 
 Normativa visual
i recursos gràfics

Tornar