· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament, a l'abast del mòbil

- 20/06/2016 -
Ciutadella segueix estrenant aplicatius en l'àmbit de les noves tecnologies. Els ciutadans disposen ara també de la possibilitat de descarregar-se una targeta virtual als dispositius mòbils, individualitzada per a cada un dels regidors i amb enllaços a tota la informació important del web. A més, l'aplicació d'incidències urbanes compleix ja sis mesos d'ús al municipi. Consell i ajuntaments en faran, durant les setmanes pròximes, una campanya de difusió.

L'Ajuntament, a l'abast del mòbil

20/06/2016

Ciutadella segueix estrenant aplicatius en l'àmbit de les noves tecnologies. Els ciutadans disposen ara també de la possibilitat de descarregar-se una targeta virtual als dispositius mòbils, individualitzada per a cada un dels regidors i amb tota la informació important. A més, l'aplicació d'incidències urbanes compleix ja sis mesos d'ús al municipi. Consell i ajuntaments en faran, durant les setmanes pròximes, una campanya de difusió.

El programa d'incidències urbanes, desenvolupat per l'empresa pública SILME, a poc a poc es dóna a conèixer. Fa sis mesos l'Ajuntament de Ciutadella el va incorporar com un canal més de comunicació amb la ciutadania per tal que poguessin fer arribar a l'administració les incidències que constaten a peu de carrer.

Quan els ciutadans envien des del seu dispositiu mòbil una fotografia des de l'aplicació, aquesta s'incorpora a la base de dades que gestiona el Departament de Defensa del Ciutadà, que és el servei que el coordina, i l'assigna al departament corresponent; a més de fer-ne el seguiment per tal que la problemàtica sigui resolta al més aviat possible.

El canal de queixes i suggeriments de l'Ajuntament de Ciutadella ha anat incorporant una sèrie de millores per tal de convertir-lo en una eina eficient de resposta a les reclamacions de la ciutadania. A més, cal recordar que les queixes que entren des del web municipal reben ara un número de registre i una còpia a l'adreça electrònica d'ençà que es formulen, per tal que la persona usuària tengui constància que s'ha rebut el tràmit.

D'altra banda, mitjançant la targeta virtual, els ciutadans poden tenir ara a l'abast del mòbil les dades de contacte dels regidors de la corporació, així com bona part de la informació més important que conté el web municipal; i, per descomptat, totes les eines de tramitació en línia de les quals disposa ja l'Ajuntament i que permeten obtenir, per exemple, certificats de viatge, d'empadronament, consultar rebuts, presentar una instància i documentació, sense necessitat d'anar presencialment a les oficines.

No obstant açò, de forma paral·lela a la feina i per tal de facilitar els tràmits en línia, l'Ajuntament també ha reforçat durant aquests mesos l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i ha posat en marxa, també als baixos de l'Ajuntament, el servei de Defensa de la Ciutadania, que s'ofereix juntament amb els tràmits relacionats amb Consum. Tant l'OMIC com l'Oficina de Defensa del Ciutadà estan ubicades a la planta baixa de la casa consistorial.

Des dels serveis de Noves Tecnologies i d'Atenció al Ciutadà se segueix treballant en més millores, que es faran efectives en els pròxims mesos i que han de permetre fer de l'Ajuntament de Ciutadella una administració electrònica funcional d'acord amb els nous temps.

Tornar