Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons d'urgències

URGÈNCIES TELÈFON
Telèfon d'emergències

112
Urgències sanitàries

061
Policia Local

092
Policia Nacional

091
Guàrdia Civil

062
Ambulàncies Illes Balears

971 352 002
Ambulàncies Clínic Balear

971 482 020
Ambulàncies Creu Roja

971 381 993
Emergències marítimes

900 202 202

 
Tornar