· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Telèfons dels serveis de l'Ajuntament


Servei Telèfon Adreça A/e
Centreleta i adreça general

971 38 10 50 Plaça des Born, 15
Alcaldia
Secretària

971 48 41 64 Plaça des Born, 15
Activitats i Disciplina Governativa


971 48 41 60 Plaça des Born, 9
Atenció al Ciutadà
     
Oficina d'Atenció al Ciutadà 971 48 41 57 Plaça des Born, 15
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 971 38 43 64 Plaça des Born, 15
Defensa del Ciutadà

 
971 38 43 64 Plaça des Born, 15
Comunicació i Protocol


971 38 10 50
ext. 241
Plaça des Born, 15
Seguretat Ciutadana      
Policia Local 971 38 07 87 Carretera Me-1, km 43,700
Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

 
647348310 C/ Mallorca amb el Passatge Sindicat
Serveis Econòmics
     
Compres 971 48 45 06 Plaça des Born, 15  
Hisenda i Intervenció 971 48 41 58 Plaça des Born, 15
Gestió Tributària 971 48 41 65 C/ Nou de juliol, 1
Tesoreria i Comptabilitat 971 48 41 56 Plaça des Born, 15
Recaptació Registril
 
971 38 47 80 C/ Nou de juliol, 1
Transparència


971 38 10 50 Plaça des Born, 15 
Canera


971 48 46 66 Camí Vell, s/n  
Cementeris


971 38 10 76 Camí Vell, s/n
Escorxador

 
971 38 02 48 Camí Vell, s/n
Medi Ambient

 
971 48 41 55 Plaça des Born, s/n
Mobilitat


971 48 41 57 Plaça Born, 15 
Ordenament del Municipi

 
971 48 41 60 Plaça des Born, 7, 1r.
Recollida i Tractament de Residus
Deixalleria Ciutadella ECOPARC

 
 971 48 08 17 C/ Sabaters, 16 bis  
Serveis d'Aigua


971 48 41 61 Plaça des Born, 15 
Atenció Social


971 48 06 04 Camí de Maó, 102
Cultura


971 48 41 54 Plaça des Born, 15
Educació971 38 10 50
ext 347
Plaça Born, 15  
Esports971 48 07 03
971 48 08 78
Travessia carretera General, s/n
Igualtat de Gènere


971 48 29 55 Plaça des Born, 15  
Joventut971 48 42 31
971 48 08 06
C/ Mallorca, 67 baixos
(annex IES Josep Mª Quadrado)
Participació Ciutadana971 38 10 50
ext.345
Plaça des Born, 7-2n
Patronat d'Escoles Infantils

 
971 48 41 63 Plaça des Born, 15
Patronat de l'Hospital


971 48 01 00 Plaça Sant Antoni, 2
Projecte de Ciutat 971 38 10 50
ext.345 
Plaça des Born, 7-2n
Comerç, Fires i Mercats

 
     
Formació i Ocupació

 
971 48 29 55 Plaça des Born, 15
Turisme 971 48 41 55 Plaça des Born, s/n
       
       
Tornar