ESTACIONAMENT REGULAT I AMB HORARI LIMITAT (parquímetre)" />ESTACIONAMENT REGULAT I AMB HORARI LIMITAT (parquímetre)"/>ESTACIONAMENT REGULAT I AMB HORARI LIMITAT (parquímetre)">
 
  · Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

ESTACIONAMENT REGULAT I AMB HORARI LIMITAT (parquímetre)

La zona d' aparcament regulat de Ciutadella està dividida en DUES ZONES DE PAGAMENT I UNA EXCLUSIVA PER A RESIDENTS (Tramitant la targeta verda).
 


Cliqueu AQUÍ per ampliar el mapa 
 

ZONA 1: Av. Borja Moll, Av. Constitució (des de l'Av. Borja Moll fins a la cruïlla del Camí de Maó), pàrquing del Príncep i Camí de Maó. Per a aquesta zona: TICKET BLAU.

ZONA 2: Pl. des Born, Av. Negrete, Av. Conqueridor i Av. Constitució (des de l’Av. Conqueridor fins a la cruïlla del Camí de Maó). Per a aquesta zona: TICKET VERMELL.

ZONA 3: Alguns dels carrers més cèntrics de Ciutadella disposen de zones d'aparcament específiques per a residents.  TARGETA VERDA. 

- Vegeu les condicions per obtenir la targeta verda i tramiteu-la AQUÍ

L’horari d'estacionament és el mateix a les tres zones. La diferència entre la zona 1 i la zona 2 és a les tarifes.Cliqueu AQUÍ per saber la ubicació de les màquines del parquimetre al mapa de Ciutadella

Podeu gestionar l' estacionament a la ZONA REGULADA  a través del telèfon mòbil. Baixeu-vos la APP de forma gratuita AQUÍ.
                                                             

 A la zona 1 i a la zona 2 la fracció mínima (tant si s’utilitzen monedes, targeta de crèdit o pagament a través del mòbil) és de 12 minuts i val 0,10€. Les fraccions intermèdies valen 0,05€.

Per a totes les operacions amb monedes s’hi ha de ficar l’import just perquè les màquines no tornen canvi.

La durada màxima d’estacionament a les dues zones, durant tot l’any, és de 2 hores. No s’admet ajuntar-hi més d’un tiquet.

Es considera que un vehicle infringeix les normes sobre estacionament amb horari limitat en els casos següents: 

  • Quan no s’hagi col·locat adequadament el tiquet que autoritzi l’estacionament.
  • Quan, tot i haver tret el tiquet corresponent, l'estacionament superi el límit assenyalat.
FUNCIONAMENT DELS PARQUÍMETRES

1. La pantalla no és tàctil, per a activar-la prémer qualsevol botó del teclat.
2. Amb la pantalla activada donarà la informació de la zona en què es troba, horaris i tarifes.
3. Per a treure el tiquet s'ha de tenir la pantalla activada i prémer qualsevol botó del teclat com s'indica a la pantalla.


CANCEL·LAR UNA DENÚNCIA

L'article 11. de l'Ordenança reguladora estableix que:

1. Es considera que un vehicle infringeix les normes sobre estacionament amb horari limitat en els casos següents:

  • Quan no s’hagi col·locat adequadament el tiquet que autoritzi l’estacionament.
  • Quan, tot i haver tret el tiquet corresponent, l'estacionament superi el límit que s'hi assenyali.

En aquest cas, vostè podrà anul·lar la denúncia si, en el termini màxim d'una hora, a comptar des de la notificació de la denúncia, la persona denunciada adquireix un tiquet d'anul·lació de la denúncia per l'import que figuri a la normativa específica que reguli el corresponent preu públic.

Com es pot anul·lar una denúncia des del parquímetre?
En aquest cas, es podrà anul·lar la denúncia si, en el termini màxim d'una hora, a comptar des de la notificació de la denúncia, es fa un pagament de 4,00€, sempre que la denúncia sigui anul·lable.Després de recollir el tiquet d'anul·lació, tindrà de guardar aquest conjuntament amb la denuncia com a justificant de pagament per si hi hagués algun tipus d'error.

Puntualment, tal com determina l’article 8è, punt 1, de la vigent ordenança fiscal número 32 que regula la “Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota el control de l’horari regulat per parquímetres”, hi pot haver dies puntuals que siguin considerats festius, com per exemple el dilluns de Pasqua, el dilluns de Cinquagesma o la setmana de Sant Joan.

 
 
Tornar