· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

CÀRREGA I DESCÀRREGA

A Ciutadella hi ha zones habilitades per poder fer càrrega i descàrrega si es té la targeta que ho autoritza. Per poder obtenir aquesta targeta és necessari complir amb el següents requisits:

Per a vehicles autoritzats per al transport de 3.500 kg o manco, amb característiques comercials i/o de transport mixt.

a) Particulars:

 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
 • Permís de circulació del vehicle.
 • ITV en vigor del vehicle.
 • Impost municipal de circulació del vehicle.
 • Assegurança en vigor del vehicle.
 • No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament.

b) Comerços o empreses:
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
 • Permís de circulació del vehicle.
 • ITV en vigor del vehicle.
 • Impost municipal de vehicles de tracció mecànica.
 • Assegurança en vigor del vehicle
 • No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament.


S’ha de presentar tota aquesta documentació a l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), per donar-li d’entrada.

En el següent enllaç es pot consultar el mapa on hi ha les zones habilitades:
http://ide.cime.es/kml/policiuta/html/04%20CarregaDescarraga.html

 
Tornar