Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Patronat de l'Hospital

 Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Ubicació
Àrea Socioeducativa
Servei del Patronat Municipal de l'Hospital
Plaça Sant Antoni, 2
07760 Ciutadella de Menorca

 971 48 01 00

 gerencia.phm@ajciutadella.org
Serveis que s'hi ofereixen:


Residència geriàtrica

- Guia d'acollida (document adjunt, Guia d'acollida).

- Reglament de règim intern (document adjunt, RRI residència).

Centre d'Estades Diürnes

- Descripció del servei

Des de l'any 1997, el Patronat ofereix un centre d’estades diürnes, que està ubicat al carrer Degollador de Ciutadella. En aquest tipus de centre es garanteix un servei d’atenció integral durant el període diürn a persones en situació de dependència, o autònomes, amb l’objectiu de millorar i mantenir el millor nivell possible d’autonomia personal; així com donar el suport desitjable a la família i/o a les persones cuidadores, i cobrir les necessitats d’assessorament, de prevenció, rehabilitació i d'orientació per a la promoció de l'autonomia, habilitació o atenció assistencial i personal.

Els objectius específics del treball diari al Centre són els següents: facilitar un entorn compensatori a la llar, i adequat a les necessitats d’assistència individuals i col·lectives de les persones; afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia; i proporcionar informació, formació i assessorament a les famílies.

El Centre d’Estades Diürnes del Patronat Municipal de l’Hospital té una capacitat per a deu persones usuàries. D’aquestes deu places, vuit estan subvencionades mitjançant un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció o Immigració i l’Ajuntament de Ciutadella, per a la reserva de vuit places per a gent gran en situació de dependència. Tanmateix, les dues places restants són municipals.

El servei s'organitza de dilluns a divendres, amb un horari que comença a les 9 h del matí i finalitza a les 19 h, al fosquet. Així i tot, les persones usuàries poden escollir entre una estada a jornada completa o mitja estada. En qualsevol cas, el funcionament del personal i les activitats del Centre s’adapten a cadascuna de les diferents opcions.


- Reglament de règim intern (document adjunt RRI, Centre de Dia).Servei de Promoció de l'Autonomia

- Descripció del Servei

El Servei de Promoció de l’Autonomia Personal és un recurs sociocomunitari que pretén oferir una atenció integral especialitzada per promocionar l’autonomia personal i social, i aconseguir un envelliment satisfactori en l’entorn on habita la persona.

El Servei està ubicat actualment a l'edifici de la plaça Sant Antoni, i comparteix espai amb el Geriàtric Municipal. Ofereix dues hores de taller setmanal: cada dimarts, de 9 a 11 h.

La capacitat màxima de persones usuàries simultàniament al taller és de dotze persones.

El Servei s’adreça a les persones més grans de 60 anys, als seus cònjuges i a les persones que hi habiten amb una relació anàloga d’afectivitat de forma estable, pública i notòria, i als pensionistes més grans de 55 anys. Les persones destinatàries d’aquest servei habitualment vénen derivades del metge de capçalera, i presenten un grau d’autonomia acceptable i suficient per a desenvolupar les activitats de la vida diària de manera autònoma, però, per l'edat o per altres circumstàncies, es troben en risc de deteriorament cognitiu o aïllament social.
Tornar