· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Diego Pons Pons

Nascut el 3 d’agost de 1983 a Maó.

* Títol d’Educació Secundària Obligatòria per l’IES Biel Martí l’any 1999.
* Títol de capatàs agrícola a Maó l'any 2002.
* Títol de català l’any 2010.
* Títol d’informàtica a Món Informàtic Formació l’any 2011.

* He treballat en l’empresa familiar del sector agrari a s’Aranjassa SRM del 1999 al 2005.
* He treballat en dues empreses d’alimentació de repartidor i venedor del 2008 al 2015.
* He treballat de taxista durant l’any 2016.

* Afiliat al Partit Popular des de l’any 2007.
* He estat membre de Noves Generacions, formant part de la Junta Local de Ciutadella de Noves Generacions, de la Junta Insular de Noves Generacions, de la Junta Local del Partit Popular de Ciutadella i de la Junta Insular del Partit Popular.
* Actualment som membre de la Junta Insular del Partit Popular, de la Junta Local del Partit Popular de Ciutadella i del Comitè de Direcció del Partit Popular de Ciutadella.

* Les meves aficions són la caça, el futbol, escriure, cercar esclata-sangs i caminar pel camp.

Tornar