· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE CIUTADELLACIUTADELLA ES RENOVA

Ciutadella es renova, i per açò el nou Pla general d’ordenació urbana tractarà de convertir-la en una ciutat moderna i amb una gran qualitat de vida, de tothom i per a tothom. Per açò és tan important que tant la ciutadania com la resta d’agents socials de Ciutadella hi participin amb les seves opinions, preocupacions i els seus suggeriments sobre qualsevol aspecte que pugui millorar la ciutat.

Estat de la tramitació del nou PGOU 
 
Tornar