· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Plànols d'informació REVISIÓ PGOU (1)

 1.1. Estructura física del territori
1.2. Usos del Sòl
1.3.1. Proveïment d'aigua
1.3.2. Sanejament
1.3.3. Energia
1.3.4. Xarxa viària i transport
1.4. Assentaments
1.5.1. Àrees protegides
1.5.2.1. Hàbitats d'interès comunitari_magrama
1.5.2.2. Hàbitats d'interès comunitari_CIME
1.5.3. Altres àrees d'interés natural
1.5.4. Comunitats marines
1.5.5. Substrats marins
1.5.6. Unitats de paisatge
1.5.7. Hidrologia i hidrogeologia
1.5.8. Geologia
1.5.9. Edafologia
1.5.10. Caracterització de la costa
1.5.11. Vegetació
1.5.12. Flora i fauna amenaçada
1.5.13. Riscos
1.6.1. Norma Territorial Transitoria
1.6.2. Plans especials de l'ANEI
1.6.3.1. Zones aptitud_Instal·lacions energia eòlica
1.6.3.1. Zones aptitud_Instal·lacions fotovoltàiques
1.7.1. Habitatges irregulars_5000
1.7.2. Habitatges irregulars 5000
1.7.3. Habitatges irregulars 5000
1.7.4. Habitatges irregulars 5000
1.7.5. Habitatges irregulars_10000
1.7.6. Habitatges irregulars_Ortofoto_10000
1.8. Àrees homogènies
1.9. Tipus d'espais públics
1.10. Categories d'equipaments
1.11. Transport públic
1.12.0. Plànol índex de qualificació
1.12.1. Zonificació segons planej.vigent_Son Xoriguer 1
1.12.2. Zonificació segons planej.vigent_Son Xoriguer 2
1.12.3. Zonificació segons planej.vigent_Son Xoriguer 3
1.12.4. Zonificació segons planej.vigent_Cala blanca
1.12.5. Zonificació segons planej.vigent_Cala blanca 2
1.12.6. Zonificació segons planej.vigent_Cala morell
1.12.7. Zonificació segons planej.vigent_Serpentona
1.12.8. Zonificació segons planej.vigent_Cala en blanes
1.12.9. Zonificació segons planej.vigent_Cala en blanes 2
1.12.10. Zonificació segons planejament vigent_Ciutadella i entorn
Tornar