· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament de Ciutadella presenta un pressupost per a 2017 de 31.281.382,32 d'euros, un 1'28% més que el de 2016

ImatgeL'Ajuntament de Ciutadella gestionarà, per a l'exercici de 2017, un pressupost ordinari de 31'2 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment amb relació a l'any passat de l'1,28 %. Així ho ha comunicat avui matí l'alcaldessa, Joana Gomila, en una compareixença de premsa, acompanyada per les portaveus dels grups de govern Noemí Camps, del PSOE, i Nati Benejam, de GxC; així com pel regidor de l'àrea econòmica, José López.

Ara bé, també ha fet notar, l'alcaldessa, que la capacitat inversora de l'Administració municipal és gairebé nul·la, sobretot pels efectes que es deriven del compliment de l'anomenada Llei Montoro, que no permet a les entitats locals gastar l'estalvi de què disposen, ni augmentar personal, tot i que en tenguin necessitat. És just el cas de Ciutadella, que té un superàvit de devers quatre milions d'euros als bancs, però que no poden ser destinats a inversions o a millores de la ciutat i del benestar social de les persones. L'única via inversora que serà factible serà aquella que vindrà per l'execució de plans de cooperació amb altres administracions, com el Consell Insular de Menorca; o, eventuament, pels fons que Ciutadella pugui rebre provinents del repartiment dels ingressos de la taxa turística.

D'altra banda, per tal que l'elaboració del document de pressuposts sigui un prorcés de major participació ciutadana, s'ha permès la recepció de suggeriments i propostes a través del web. Així, s'hi han recollit més de trenta idees populars, com ara: la millora de la imatge de la ciutat, la dels espais urbans per fer-los més amables; o renovar contenidors de fems, millorar els parcs infantils, potenciar l'educació en valors, i d'altres.

Després de passar per la comisisó informativa corresponent, aquesta proposta de pressuposts anirà al Plenari de dia 24 de novembre, per ser aprovats inicialment, si escau.

Tornar