· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Rendició de Comptes (Plataforma del Tribunal de Cuentas)

L'Ajuntament de Ciutadella té publicats els comptes a la Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendició de Comptes (www.rendiciondecuentas.es). 

- Premeu aquí per a accedir als comptes de l' Ajuntament publicats a la Plataforma del Tribunal de Cuentas

 

Tornar