· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

El portal web de l'Ajuntament de Ciutadella va augmentar en un 50 per cent les visites diàries durant 2016

- 03/01/2017 -
Un total de 1312 persones han visitat de mitjana de forma diària el web de l'Ajuntament de Ciutadella. Aquesta xifra representa un augment del 50 per cent respecte dels visitants que va tenir el web el 2015 i la consolida, per tant, com a canal de comunicació prioritari de l'activitat municipal. Juliol, juny i desembre han estat durant 2016 els mesos amb més visites.

El portal web de l'Ajuntament de Ciutadella va augmentar en un 50 per cent les visites diàries durant 2016

03/01/2017

Un total de 1312 persones han visitat de mitjana de forma diària el web de l'Ajuntament de Ciutadella. Aquesta xifra representa un augment del 50 per cent respecte dels visitants que va tenir el web el 2015 i la consolida, per tant, com a canal de comunicació prioritari de l'activitat municipal. Juliol, juny i desembre han estat durant 2016 els mesos amb més visites.

Les estadístiques que de forma mensual proporciona el Servei d'Informàtica de Menorca sobre els webs institucionals confirmen el creixement constant del portal www.ajciutadella.org durant 2016. El canvi de disseny de la pàgina i la introducció de millores que s'han impulsat des de la regidoria de Comunicació, Noves Tecnologies i Transparència han tingut com a conseqüència una major visibilitat de la informació municipal, una major facilitat a l'hora de fer tràmits en línia, així com una major presència de l'activitat dels grups municipals, amb apartats específics, a més de la visibilització dels plens i altres esdeveniments mitjançant streaming. Quant a la informació pressupostaria, per primera vegada al web, a més de tota la informació detallada dels comptes de l'Ajuntament, també s'ha penjat el resum de l'estat d'execució dels pressupostos i informació com el període mitjà de pagament a proveïdors.

Al marge d'una major profunditat de continguts, el web ha guanyat també en atractiu amb imatges cedides pel fotògraf Antxón Castresana i una aposta per progressivament anar incorporant elements més visuals a la pàgina.

En els pròxims mesos, segons avança Sergi Servera, regidor de Comunicació i Noves Tecnologies s'incorporaran altres millores com la comunicació municipal via Whatsapp i la inclusió de formularis per consultar als ciutadans sobre diversos punts de l'avanç del nou Pla General d'Ordenació Urbana.

D'altra banda, al creixement del portal web de l'Ajuntament de Ciutadella també s'hi suma la del Facebook, que actualment té més de 4000 m'agrades, el que vol dir un creixement d'un 60 per cent, respecte als 2700 que tenia l' abril del 2015.


Etiquetes relacionades

Comunicació
Tornar