Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció UPCM en relació als funerals de cos present

- 26/01/2017 -
Raons per les quals el Grup Municipal de UPCM presenta al Ple la següent moció:

Mentre no sigui promulgat el nou Decret autoritzant els funerals de cos present en les oportunes condicions sanitàries, l'Ajuntament de Ciutadella d'acord amb el previst en l'article 26 del Decret 105/1997 actualment en vigor, insta urgentment a la Conselleria de Sanitat del Govern Balear a autoritzar els funerals de cos present dels difunts, qual causa de la mort estigui compres en el Grup II (que són les causes de la defunció de pràcticament totes les persones mortes a Balears).

Moció UPCM en relació als funerals de cos present

Raons per les quals el Grup Municipal de UPCM presenta al Ple la següent moció:

Mentre no sigui promulgat el nou Decret autoritzant els funerals de cos present en les oportunes condicions sanitàries, l'Ajuntament de Ciutadella d'acord amb el previst en l'article 26 del Decret 105/1997 actualment en vigor, insta urgentment a la Conselleria de Sanitat del Govern Balear a autoritzar els funerals de cos present dels difunts, qual causa de la mort estigui compres en el Grup II (que són les causes de la defunció de pràcticament totes les persones mortes a Balears).

Tornar