Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta relativa a la derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor de l'autoconsum mitjançant energies renovables

- 26/01/2017 -
L'Àrea de Territori i Entorn presenta una serie de propostes relatives a la petició de derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor de l'autoconsum mitjançant energies renovables

Proposta relativa a la derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor de l'autoconsum mitjançant energies renovables

L'Àrea de Territori i Entorn proposa:

1. Instar al govern de l'Estat a paralitzar qualsevol modificació del Reial Decret 900/2015 que suposi un augment sobre energies renovables per l'autoconsum.

2. Instar al govern de l'Estat a què derogui el Reial Decret 900/2015, ja que representa la normativa més restrictiva pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el planeta, i frena el necessari desenvolupament de les energies netes a les illes i a tot l'Estat.

3. Instar al Govern de l'Estat a eliminar els impediments i traves injustificades a l'autoconsum i l'autogeneració elèctrica així com a complir amb l'estratègia UE2020 en matèria energètica, aplicant un pla integral d'incentius i bonificacions tributàries a les energies renovables d'autoconsum, i a donar compliment als compromisos adquirits respecte de l'objectiu de què tot el territori estatal arribi a produir un 20% de l'energia consumida a través d'energies renovables.

4. Notificar aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i Agencia Digital i a la Direcció General d'Energia del Govern de les Illes Balears.

No obstant el plenari municipal amb el seu superior criteri resoldrà.

Tornar