· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

FASE B: Rotonda de la platja Gran zona II (del 27 de febrer al 10 de març)

A tenir en compte:

- Trànsit de vehicles tancat al carrer Mallorca (a l'alçada dels carrers Bisbe Comes i Ferreries)
- Tancament del carrer Bisbe Juano direcció cap a la platja Gran.
- Prohibició d’accés al carrer República Argentina des de camí de sa Caleta.
- Aturada del bus escolar a l’altre costat de l’habitual.
- El gir al carrer Mallorca no serà possible a la sortida per a vehicles de grans dimensions.
- Els vianants podran transitar per les dues voreres del carrer. Només tindran la restricció de no poder creuar d’un costat a l’altre del carrer dins la zona d’obres. Ho hauran de fer als extrems de la zona tancada, a l'alçada dels carrers Bisbe Juano i Ferreries.

Tornar