· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

FASE C: obres d'excavació a la calçada de la zona de obres del carrer Mallorca

A tenir en compte:

- Els vianants podran transitar per les dues voreres del carrer. Només tindran la restricció de no poder creuar d’un costat a l’altre del carrer dins la zona d’obres. Ho hauran de fer als extrems de la zona tancada, a l'alçada dels carrers Bisbe Juano i Ferreries.

Tornar