· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

FASE E: Vorera de l'institut. Termini previst d'un mes aproximadament.

A tenir en compte:

- FASE E1, des de Bisbe Juano fins a l'alçada de la casa de la portera. El pas a la vorera estarà prohibit. Els usuaris de l'IES Josep M. Quadrado hi hauran d'accedir per la vorera de l'institut, des del costat nord (des de plaça Pins) i entrar per l'entrada habitual. Els usuaris dels serveis de l'annex del Quadrado (Conservatori de Música, Escola Oficial d'idiomes, escola d'adults...) ho hauran de fer per la porta de ferro lateral del IES Josep M. Quadrado.

- FASE E2, des del carrer Bisbe Comes fins a l'alçada de la casa de la portera. El pas a la vorera estarà prohibit. Els usuaris de l'IES Josep M. Quadrado i dels serveis de l'annex del Quadrado han d'accedir per la vorera de l'institut des del costat sud (rotonda Platja Gran-Bisbe Juano) i entrar per l'annex del Quadrado.

Tornar