· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Cultura

:: Centre d’Art ::
:: Tallers municipals d’Arts Plàstiques i Visuals ::


El Centre d’Art es troba ubicat a l’històric edifici senyorial de Can Saura Morell. És una escola, no reglada, que depèn de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella.
El Centre ofereix una variada gamma d’activitats adreçades no tan sols a infants i joves en edat escolar sinó també a adults.
Es tracta d’un espai singular que acull una gran diversitat de tallers i nivells, amb una proposta pedagògica basada en la persona, en la creativitat i la percepció de l'entorn, sense oblidar ni les tècniques més artesanes i primàries ni les tecnologies més actuals.
L’Escola d’Arts Plàstiques i Visuals té la finalitat de crear i consolidar la sensibilització, la formació i la pràctica de les arts plàstiques, i de convertir la ciutadania en protagonista d’una activitat.
Un dels objectius de l'Escola és facilitar l’aprenentatge de diferents activitats artístiques mitjançant un conjunt d’estratègies didàctiques que alliberin el potencial creatiu de cada alumne.
A més, ampliam l'oferta als mesos de juliol i agost amb cursos monogràfics per experimentar altres tècniques artístiques.
Paral·lelament, l'escola organitza exposicions amb els treballs que han creat els alumnes i té un paper actiu en la vida cultural del municipi.


Com contactar:

Adreça: Carrer des Seminari, 5
Telèfon: 971 38 13 35
A/e: escola.art@ajciutadella.org
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 22 h
Dissabtes de 10.30 a 14 h


A partir d’una proposta diversificada de tallers i sota una orientació docent de proximitat, t’oferim un ampli ventall de possibilitats perquè puguis trobar el medi més adient per desenvolupar les teves inquietuds artístiques.

Tallers i activitats que t’oferim:
- Ceràmica
- Escultura i talla
- Dibuix i pintura
- Gravat i estampació
- Fotografia analògica i digital
- Arts decoratives i restauració
- Paper maixé
- Teixits

NOVETAT: PROPOSTA CAL·LIGRÀFICA PRIMAVERA 2012

CURSET DE CAL·LIGRAFIA

Objectiu: Reforçar i potenciar la cal·ligrafia als alumnes que segueixen els tallers del Centre Municipal d'Art de Ciutadella.

Composició:
Durada del curs: 12 hores.
Cal·ligrafia: Uncial Romana ss. III-VIII.
Lloc on s’impartirà i matrícules: Centre Municipal d'Art de Ciutadella.
Matrícula: Oberta
Data curset: dies 17 i 18 de març de 2012.
Material que portaran els alumnes: regla, llapis, esquadra, goma, etc.
Preu: 25 €.
Alumnes: de 10 a 15 alumnes.
Professor: Antoni Argilés i Solà


Altres activitats:
Exposicions, activitats complementàries, tallers d’estiu, cursets teòrics

Vegeu-ne el programa d'activitats d'hivern 2011-12

Vegeu-ne la informació del blocs temàtics de dibuix i pintura
Tornar