Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

En marxa el procés participatiu per a l' elaboració del Pla d'ocupació de Menorca

- 13/02/2017 -
La setmana passada la Conselleria d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell de Menorca va engegar el procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca. Des de l'Ajuntament, us animam a participar activament en el procés d'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca (POM), un pla insular necessari per al desenvolupament de polítiques actives d'ocupació a Menorca. El procés romandrà obert des del 2 de febrer i fins el 23 març, aproximadament.

En marxa el procés participatiu per a l' elaboració del Pla d'ocupació de Menorca

ImatgeLa setmana passada la Conselleria d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell de Menorca va engegar el procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca. Des de l'Ajuntament, us animam a participar activament en el procés d'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca (POM), un pla insular necessari per al desenvolupament de polítiques actives d'ocupació a Menorca. El procés romandrà obert des del 2 de febrer i fins el 23 març, aproximadament.

Amb la finalitat que el contingut del que ha de ser el POM s'adeqüi a les necessitats reals de la població menorquina, i que es consideri la perspectiva empresarial, sindical, dels treballadors, de les persones desocupades i de la població en general, és fonamental la participació activa de tots els estrats socials presents a l’illa. Per això s'obriran una sèrie de canals de participació, entre els quals s'inclouen:

- Enquesta ciutadana amb dues modalitats: una modalitat en línia, a la qual podran accedir a través de la web del CIMe totes aquelles persones interessades a oferir el seu punt de vista, les seves propostes i les seves observacions sobre la situació laboral a Menorca, i una modalitat presencial que tindrà el mateix objectiu.

- Formulari per a empreses, mitjançant el qual diferents empreses territorials podran aportar informació rellevant per a la redacció del Pla, sobre la seva estructura organitzativa.

- Entrevistes personals, dissenyades per a obtenir informació concreta i en profunditat de cadascun dels aspectes que formen part de la realitat laboral a l’illa.

- Meses tècniques de treball, en les quals s'establirà un debat constructiu entre els actors que, tant per la seva formació com per la seva experiència, tenguin un coneixement ampli de la realitat laboral.

- I, finalment, un fòrum de participació social que servirà com a espai de debat i reflexió conjunta de totes les parts implicades en matèria d'ocupació i treball, sobre les conclusions obtingudes al llarg de tot el procés de participació.

El procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'ocupació de Menorca romandrà obert des del 2 de febrer fins el 23 març, aproximadament.

Tornar