Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Aprovació del manifest pel dia internacional de la dona i l'equitat de gènere.

- 13/02/2017 -
Proposta de l'àrea Socioeducativa en relació a la aprovació del manifest pel dia internacional de la dona i l'equitat de gènere.

Aprovació del manifest pel dia internacional de la dona i l'equitat de gènere.

1. Que defensem una ciutat inclusiva i per a tothom i per açò, assumim el compromís polític d'avançar en la defensa dels principis d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les activitats i en la gestió externa que dugui a t'erma aquesta corporació, així com en el seu funcionament i en la gestió interna.

2. Que coordinem i col·laborem amb les diferents accions que des de l'àmbit local es desenvolupin per promoure la igualtat real entre homes i dones i crear així una xarxa i un treball col·lectiu per un objectiu comú.

3. Que afavorirem les vies de participació necessàries perquè les dones de Ciutadella tenguin una presència activa en la vida ciutadana d'acord es regeix a la llei igualtat 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes.

Tornar