Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'atenció Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea Socioeducativa: Donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.

Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'atenció Primerenca i dels centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca.

1r.- Que la Conselleria d'Educació i Universitats faci públics els criteris de dotació de recursos humans per a l'atenció a la diversitat als centres sostinguts amb fons públics de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) així com ho ha fet per la resta del sistema escolar.

2n.- Que la Conselleria d'Educació i Universitats garanteixi que els centres de 1r cicle d'EI comptaran com a mínim amb 3 hores de suport setmanal per unitat a càrec d'especialistes de suport com són els i les PT i AL.

3r.- Que Conselleria d'Educació i Universitats reconegui el dret de tots els infants més menuts a comptar amb ajudes de menjador escolar com el tenen la resta d'alumnat dels centres escolars públics de les Balears.

Tornar