Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de denominar la Sala d'Actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i Esquella

- 16/03/2017 -
1. Posar el nom de na Joana de Vigo i Esquella a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura. 2. Posar una placa que així ho informi. 3. Convidar als alumnes i la mestra del grup de 5è de Pere Casasnovas, que participi de l'acte d'inauguració d'aquesta placa.

Proposta de denominar la Sala d'Actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i Esquella

1. Posar el nom de na Joana de Vigo i Esquella a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura. 2. Posar una placa que així ho informi. 3. Convidar els alumnes i la tutora que durant el curs 2014/2015 formaven el grup de 5è de primària del CEIP Pere Casasnovas perquè participin en l'acte d'inauguració d'aquesta placa.

Tornar