· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta UPCM en relació a la subvenció del FOGAIBA corresponent a 2016 destinada a l'escorxador municipal

- 16/03/2017 -
1. Que l'equip de Govern informi el Ple de si ha presentat la reclamació dins del plaç habilitat a la vista que l'import màxim de la subvenció si ha fixat molt per davall del calculat segons resposta escrita a les preguntes formulades per UPCM, tenint en compte que com "el conjunt de sol·licituds amb dret a subvenció suposen un import total superior a la quantitat que tenen disponible el FOGAIBA per aquestes, la subvenció per cada escorxador es fixa aplicant "un prorrateig proporcional d'acord amb el límit d'inversió màxim auxiliable i l'ajuda sol·licitada.

2. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre com es realitzava la distribució de les subvencions en els darrers exercicis entre els escorxadors de Ciutadella i Maó i especialment el del 2016- i a pesar que "l'import màxim auxiliable" es fixa en funció dels "caps sacrificats" l'ajuda es distribuïa a raó d'aproximadament al 50% entre els escorxadors de Ciutadella i Maó, quan en el de Ciutadella es concentra més del 80% de l'activitat del sector en l'illa.

3. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació de per què s'ha operat aquesta dràstica disminució de la subvenció del voltant del 45.04% en la corresponent a l'exercici del 2016 respecta del 2015, precisament quan els costs que estan suportant els dos escorxadors de Menorca i especialment el de Ciutadella a causa de la seva major activitat s'ha incrementat enormement des de que l'estiu del 2016 la direcció tècnica de la "UTE Es Mila" que gestiona el centre de Tractament de Residus del mateix nom, prendre la decisió de procedir a partir del 18-07-2016 a incinerar els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les categories 2 i 3 que abans s'enterraven a la planta.

4. Instar a l'equip de Govern a la visita de la situació creada per l'espectacular increment de costs en l'escorxador municipal a causa de la incineració dels SANDACH de les categories 2 i 3 que no semblen en vies de solucionar òptimament eliminant mitjançant enterrament segons el previst en la normativa per zones remotes o eusenca de plantes de transformació o de plantes d'incineració suficients o hi sigui en funcionament la infraestructura que faci possible el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no desproporcionat a tenir molt present en la sol·licitud de subvencions per l'exercici del 2017 i successius, d'acord amb les inversions que s'han anunciat en l'escorxador municipal, que, almenys nominalment, les subvencions del FOGAIBA, s'atorguen entre altres coses per "la gestió i disminució dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà i residus..."

Moció que presenta UPCM en relació a la subvenció del FOGAIBA corresponent a 2016 destinada a l'escorxador municipal

1. Que l'equip de Govern informi el Ple de si ha presentat la reclamació dins del plaç habilitat a la vista que l'import màxim de la subvenció si ha fixat molt per davall del calculat segons resposta escrita a les preguntes formulades per UPCM, tenint en compte que com "el conjunt de sol·licituds amb dret a subvenció suposen un import total superior a la quantitat que tenen disponible el FOGAIBA per aquestes, la subvenció per cada escorxador es fixa aplicant "un prorrateig proporcional d'acord amb el límit d'inversió màxim auxiliable i l'ajuda sol·licitada.

2. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre com es realitzava la distribució de les subvencions en els darrers exercicis entre els escorxadors de Ciutadella i Maó i especialment el del 2016- i a pesar que "l'import màxim auxiliable" es fixa en funció dels "caps sacrificats" l'ajuda es distribuïa a raó d'aproximadament al 50% entre els escorxadors de Ciutadella i Maó, quan en el de Ciutadella es concentra més del 80% de l'activitat del sector en l'illa.

3. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació de per què s'ha operat aquesta dràstica disminució de la subvenció del voltant del 45.04% en la corresponent a l'exercici del 2016 respecta del 2015, precisament quan els costs que estan suportant els dos escorxadors de Menorca i especialment el de Ciutadella a causa de la seva major activitat s'ha incrementat enormement des de que l'estiu del 2016 la direcció tècnica de la "UTE Es Mila" que gestiona el centre de Tractament de Residus del mateix nom, prendre la decisió de procedir a partir del 18-07-2016 a incinerar els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les categories 2 i 3 que abans s'enterraven a la planta.

4. Instar a l'equip de Govern a la visita de la situació creada per l'espectacular increment de costs en l'escorxador municipal a causa de la incineració dels SANDACH de les categories 2 i 3 que no semblen en vies de solucionar òptimament eliminant mitjançant enterrament segons el previst en la normativa per zones remotes o eusenca de plantes de transformació o de plantes d'incineració suficients o hi sigui en funcionament la infraestructura que faci possible el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no desproporcionat a tenir molt present en la sol·licitud de subvencions per l'exercici del 2017 i successius, d'acord amb les inversions que s'han anunciat en l'escorxador municipal, que, almenys nominalment, les subvencions del FOGAIBA, s'atorguen entre altres coses per "la gestió i disminució dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà i residus..."

Tornar