· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 8 d'abril al 7 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aques

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

1r.- Instar el Govern espanyol a traslladar al Conveni de Barcelona la petició de declaració de Zona Especialment Protegida d'Importància per a la Mediterrània (ZEPIM), l'esmentat corredor de migració de cetacis, de l'àrea marina localitzada entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana; en aquest sentit l'Ajuntament valora positivament les passes inicials que amb aquesta finalitat ha pres recentment el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2n.- Instar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a, en conseqüència amb l'actuació referida al punt anterior, adoptar i aplicar de forma immediata en aquesta àrea un rigorós règim de protecció preventiva que comporti l'adopcióp de mesures estrictes de gestió de les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona.

3r.- En coherència amb tot l'anterior, instar al Govern Espanyol a:
a. L'aprovació d'una moratòria d'efecte immediat a la presentació de noves sol·licituts de permisos d'investigació, exploració d'hidrocarburs així com de projectes d'exploració d'hidrocarburs al Mediterrani espanyol.
b. La terminació i arxiu definitiu dels expedients en tramitació de permisos d'investigació d'hidrocarburs de Cairn Energy al golf de Lleó (denominats Nordeste 1 a Nordeste 12") així com els projectes d'exploració d'hidrocarburs de Spectrum Geo Limited al mar Balear i de Services Petroliers Schlumberger al golf de Lleó.
c. Sol·licitar al Govern Espanyol l'adopció d'un pla de reducció dels nivells de contaminació acústica submarina al Mediterrani espanyol i establir un registre de dades transparent sobre les fonts de renou antropogènic en aquest mar, fet que és, a la vegada, part del Pla d'Acció Actual de la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina de la Unió Europea.

4t.- Notificar aquests acords al ACCOBAMS, al Conveni de Barcelona, a la Comissió Europea, al Govern Espanyol, al Govern Balear, al Consell Insular de Menorca, i a l'Aliança Mar Blava.

Tornar