Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular, en relació a la il.luminació del tram d'avinguda comprès entre la Ronda Sur i el Carrer de Sa Mitgera

1. Instar al Consell Insular de Menorca a habilitar una partida pressupostària suficient per dotar d'enllumenat públic el tram de carrer comprès entre el Carrer de Sa Mitgera i la Ronda Sur.

Tornar