· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

QUÈ ÉS EL NOU PLA


OBJECTIUS DEL NOU PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA
COM CONSTRUIR LA CIUTADELLA DEL FUTUR LES
LÍNIES D’ACTUACIÓ PER DEBATRE AMB L’ADMINISTRACIÓ,
EL AGENTS URBANS I EL CONJUNT DE LA POBLACIÓ


ELS BENEFICIS DEL NOU PLA: DE L’EXTENSIÓ A LA REESTRUCTURACIÓ
1. Urbanisme més sostenible en moments d’incertesa
2. Recuperar el patrimoni construït
3. Regenerar els teixits
4. Operacions ajustades d’escala i ambició, capaces de requalificar nuclis urbans i territoris
Tornar