· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

DOCUMENTACIÓ


DOCUMENTS PROCÉS D' APROVACIÓ NOU PLA GENERAL D' ORDENAMENT URBÀ

- Document d'Informació Urbanística


· Document d'Informació Urbanística Catala.pdf 
· Document d'Informació Urbanística Castellano.pdf


- Model de ciutat


· Model de ciutat Catala.pdf
· Model de ciutat Castellano.pdf


- Avanç del NOU Pla General d' Ordenament Urbà (PGOU)
· Document en català
· Document en castellà


- Plànols

· Plànols d'informació
· Plànols d'avanç


- Altre documentació

· Document inicial estratègic del procediment d'actuació ambiental (Català)
· Document inicial estratègic del procediment d'actuació ambiental (Castellano)
· Informe sobre el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic de la Revisió del PGOU

Tornar