Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis de caràcter prioritari

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el projecta que s'adjunta per donar alternatives a les famílies que treballen, sobretot durant la temporada d'estiu, per poder tenir cura dels seus fills i filles dins l'horari laboral i per intentar que els infants estiguin ben atesos en els moments en què les famílies tenen dificultat per garantir una atenció acurada dels seus fills/es.

2. Declarar els serveis de 0-3 anys que s'inclouen al projecte com a prioritaris i que afecten serveis públics essencials per la nostra població.

Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis de caràcter prioritari

1. Aprovar el projecta que s'adjunta per donar alternatives a les famílies que treballen, sobretot durant la temporada d'estiu, per poder tenir cura dels seus fills i filles dins l'horari laboral i per intentar que els infants estiguin ben atesos en els moments en què les famílies tenen dificultat per garantir una atenció acurada dels seus fills/es.

2. Declarar els serveis de 0-3 anys que s'inclouen al projecte com a prioritaris i que afecten serveis públics essencials per la nostra població.

Tornar