Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Proposta de l' equip de govern d' aprovar un programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament municipal i declarar-lo com a prioritari als afectes de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament d'un/a arquitecta i un/a assessor jurídic com a funcionaris interns per a dur a terme aquest programa de reordenació de tasques en el Servei d'Ordenament del Municipi, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment de les tasques d'elaboració del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca, per oferir un servei adequat al ciutadà.

Proposta de l' equip de govern d' aprovar un programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal

1. Aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament municipal i declarar-lo com a prioritari als afectes de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament d'un/a arquitecta i un/a assessor jurídic com a funcionaris interns per a dur a terme aquest programa de reordenació de tasques en el Servei d'Ordenament del Municipi, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment de les tasques d'elaboració del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca, per oferir un servei adequat al ciutadà.

Tornar