Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 23 al 28 de maig
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

S’inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i les transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benefico-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com ara joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l’ocupació.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.

21. PENSIONS


22. ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D’EMPLEATS


 23. SERVEIS SOCIALS


24.  FOMENT DE L’OCUPACIÓ


Tornar