Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

En aquesta àrea s’integren les despeses d’activitats, serveis i ransferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l’activitat econòmica. També s’hi inclouen les
despeses en infraestructures bàsiques i de transports; Infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.


43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES


 45. INFRAESTRUCTURES.


Tornar