· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

 
Grans Esdeveniments 

La cultura és una part imprescindible de Ciutadella: es respira a la seva gent i al seus carrers.

Dintre d’aquest ambient cultural, algunes de les importants entitats culturals del municipi han promogut, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, la creació del programa “Grans Esdeveniments”, dintre del qual s’enmarquen algunes activitats culturals, que pel seu caire internacional, poden situar Ciutadella de Menorca com un far de cultura a les Balears i a la mediterrània occidental.

Aquests grans esdeveniments es centren en algunes de les principals arts, com ara bé la música, la dansa, el teatre o en cinema, i, per a l’any 2018, son els següents:

16 de Març - 2 de Juny       Dies 17, 18 i 19 d'agost    13 de Juliol - 20 d'Agost        16 Juny - 21 Juliol
Tornar