Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

En aquesta àrea s’inclouen les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, l’entitat local, i que consisteixin en l’exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l’organització. Recull les despeses generals de l’entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S’inclouen en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d’aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s’han d’imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Cliqueu a les diferents polítiques de despesa per veure la partida total de cada programa.


91. ÓRGANS DE GOVERN


92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL


 93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.


Tornar