· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Presentació de la BatlessaEn trobar-se immers l’Ajuntament de Ciutadella en el procés de revisió del Pla general del municipi, volem fer una crida ciutadana per a assegurar una implicació plena i activa. Un pla general hauria de ser una obra de tothom: dels ciutadans, dels grups socials, de qualsevol franja d’edat, etc. No debades, un document d’aquesta importància ens afecta a tots i a totes, perquè del model de ciutat i de territori que hi sabrem definir en sortirà el model de la Ciutadella on haurem de viure en els propers anys.

Aspiram a un urbanisme de cada vegada més sostenible; no ja sols en un sentit mediambiental, sinó també pel que fa a les relacions de convivència i de bona disponibilitat de serveis. Per tant, el nou pla general que proposam es pot articular en els determinants principis següents:

· Considerar el medi físic i el paisatge com a bases de l'ordenació.
· Assegurar la competitivitat econòmica i turística de Ciutadella.
· Recuperar i regenerar el medi urbà, i millorar-ne la funcionalitat d’ús.
· Acotar el creixement, i prioritzar la compleció de les trames existents.
· Millorar la funcionalitat de l'ús quotidià de l'espai urbà.
· Mantenir i revitalitzar les activitats agropecuàries.
· Resoldre els dèficits d’infraestructures.

Omplir, però, de continguts concrets totes i cadascuna de les anteriors fites no hauria de quedar sols en mans dels experts (urbanistes, arquitectes, economistes); ni només en mans dels polítics municipals. Més aviat, una tasca d’aquesta importància recau també en la participació ciutadana activa. Per tant, feim una crida per estimular a tothom que se sent part de Ciutadella. Insistim en una participació que serveixi per enriquir i ampliar les propostes tècniques, per anar a favor d’un model de Ciutadella que sigui equilibrat, favorable a la convivència, a la igualtat dels habitants; i que garanteixi els serveis, el desenvolupament econòmic sostenible, i, en definitiva, que vagi cap a la definició d’una ciutat i d’un terme municipal inclusiu i pròsper.

Volem, per tant, obrir i deixar obert el debat ciutadà; perquè Ciutadella l’hem de fer entre tots i totes.

Joana Gomila
Batlessa de Ciutadella

Tornar