· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Preinscripció de 0 a 3 anys als centres d'educació infantil de Ciutadella (curs 2019-2020)

A aquest apartat trobareu tota la informació necessària per demanar plaça a un centre d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys).

El termini d'admissió a les escoles infantils de Ciutadella és el següent: del dia 4 al 17 d'abril, tots dos inclusivament.

  • Per formalitzar la petició dins el termini sigui quin sigui el centre que us interessi per al vostre fill/per a la vostra filla, us hi heu d'adreçar i deixar-hi l'imprès adjunt degudament emplenat.

 

  • Se us demana que només preinscrigueu els/les vostres fills/filles en un dels centres abans citats. En cas que no compliu aquesta condició o falsifiqueu les dades aportades perdreu la puntuació.

 

  • Si la petició ja és fora de termini, us heu d’adreçar a les oficines del Patronat Municipal d’Escoles Infantils.


Tot seguit hi trobareu la normativa d’aplicació, els impresos, la informació dels centres, els plànols de zones etc. 


DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud d'escolarització (PDF editable en català) 

Solicitud de escolarización (PDF editable en castellano) 

Autorització consulta padró i renda.


Quadre informatiu admissió 2018 (Calendari, quotes...)

Puntuacions per circumstàncies rellevants

Informació Centres

Oferta de places

Ordre d'admissió

Resolució d'admissió 2018Mapa 1
Mapa 2 
Tornar