Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Informació del nou termini d' admissió de 0 a 3 anys als centres d'educació infantil de Ciutadella del curs 2017-2018

A aquest apartat trobareu tota la informació necessària per demanar plaça a un centre d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys).

El termini de preinscripció extraordinari a les escoles infantils de Ciutadella és el següent: del dia 2 al 12 de gener, tots dos inclusivament.

S'obriran 3 nous grups: 1 a l'EI Sa Galera, 1 a l'EI es Poriol i per últim 1 grup a l'EI es Mussol.

Per formalitzar la petició dins el termini sigui quin sigui el centre que us interessi per al vostre fill/per a la vostra filla, us heu d'adreçar a les oficines del Patronat Municipal d'Escoles Infantils i deixar-hi l'imprès adjunt degudament emplenat.

Aquí hi trobareu la normativa d’aplicació, els impresos, la informació dels centres etc. 

Sol·licitud d'escolarització (PFD no editable en català) 

Solicitud de escolarización (PDF no editable en castellano) 


Quadre informatiu admissió 2018 (Calendari, quotes...)

Informació Centres→Mapa zona única


 
Tornar