Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Taules sectorials

MOBILITAT (24/04/2017, de 9h a 12h)

SÒL RÚSTIC (24/04/2017, de 17h a 20 h)

REGENERACIÓ DE LA CIUTAT EXISTENT (25/04/2017, de 9h a 12h)

INFRAESTRUCTURES (24/04/2017, de 12h a 15h)

PATRIMONI CULTURAL I NATURAL (25/04/2017, de 12h a 15h)

Tornar